All staff members
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Åsmund Arup Seip
| +47 91532726

Senior Researcher

    Dr. philos. in History, University of Oslo

Research areas
Åsmund Arup Seip

Seip, Å. A. (2019). The Battle over a Fair Share: The Creation of Labour Market Institutions in Norway. In F. Engelstad, C. Holst, G. C. Aakvaag (eds.), Democratic State and Democratic Society. Institutional Change in the Nordic Model l (pp 213-2731). De Gruyter.

Åsmund Arup Seip

Seip, Åsmun Arup (2018) Bruk av tvungen lønnsnemnd i Norge, i Arbeidsrett, Vol 15 nr. 1, 2018.

Åsmund Arup Seip

Seip, Åsmund Arup (2018) The Battle over a Fair Share: The Creation of Labour Market Institutions in Norway, in Engelstad, Fredrik, Holst, Cathrine, and Aakvaag, Gunnar C. (eds.), Democratic State and Democratic Society. Institutional Change in the Nordic Model, Warsaw, Poland: De Gruyter Open.

Åsmund Arup Seip

Hansen, Nana Wesley and Seip, Åsmund Arup (2017) Government employers in Sweden, Denmark and Norway: The use of power to control wage and employment conditions, European Journal of Industral Relations, Sage Publications.

Hansen, Nana Wesley and Åsmund Arup Seip

Nicolaisen, H. & Seip, Å. A. (2014). Barnehager – arbeidsorganisering og kvalitet i en likhetsorientert kultur. Tidsskrift for velferdsforsking, 17(4), 16-29.

Heidi Nicolaisen og Åsmund Arup Seip

Ludvigsen, Kari and Åsmund Arup Seip (2009). The establishing of Norwegian child psychiatry: ideas, pioneers and institutions. History of Psychiatry, Vol. 20, No. 77, Sage Publications.

Kari Ludvigsen and Åsmund Arup Seip
Stokke, T. Aa. & Seip, Å. A. (2008). Collective Dispute Resolution in the Public Sector: The Nordic Countries Compared. Journal of Industrial Relations, 50(4).
Torgeir Aarvaag Stokke and Åsmund Arup Seip
Seip, Å. A. (2003). Lokale lønnsforhandlinger i staten: Hvor går veien videre? Søkelys på arbeidsmarkedet, 2/2003.
Åsmund Arup Seip
Seip, Å. A. (1999). Inntektsbegrepet i jordbrukspolitikken: Fra politisk parole til teknokratisk målesystem, tur retur. Historisk Tidsskrift 3/1999, Landbruksøkonomisk Forum 4/1999.
Åsmund Arup Seip

Seip, Å. A. (1992). Bokanmeldelse: Gro Hagemann "Skolefolk. Lærernes historie i Norge". Tidsskrift for samfunnsforskning, nr. 6.

Åsmund Arup Seip

Seip, Å. A. (1991). Bokanmeldelse: Kari Melby "Kall og kamp. Norsk sykepleierforbunds historie". Historisk tidsskrift, nr. 3.

Åsmund Arup Seip