All staff members
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Ellen Katrine Kallander
| +47 90957480

Researcher

Ellen Katrine Kallander

Kallander, E. K. et al. (2019 under publisering). Factors associated with children’s quality of life: Children affected by parental illness and substance abuse. Child: care, health and development.

Ellen Katrine Kallander et al.

Kallander, E. K. et al. (2018). Outcomes for children who care for a parent with severe illness or substance abuse. Child and Youth Services, 1-22.

Ellen Katrine Kallander et al.

Hagen, K. A., Hilsen, M., Kallander, E. K., Ruud, T., (2018). Health-related quality of life (HRQoL) in children of parents with somatic- or mental illness or substance dependence: Examining factor structure and sub-group comparisons. Quality of Life Research, 1-11.

Kristine Amlund Hagen, Marit Hilsen, Ellen K. Kallander & Torleif Ruud

Kallander, E. K. et al. (2017). Children with ill parents: extent and nature of caring activities. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 33(2).

Ellen Katrine Kallander et al.

Kallander, E. K. & Vallesverd, V. U. (2015). Unge omsorgsgivere – barn og unge som har betydelige omsorgsoppgaver. I B. S. M. Haugland, K. E. Bugge, M. Trondsen & S. Gjesdahl (red.), Familier i motbakke. På vei mot bedre støtte til barn som pårørende. Fagbokforlaget.

Ellen Katrine Kallander & V. U. Vallesverd

Kallander, E. K. (2014). Retten til å bli hørt kan gjøre en forskjell. I V. U. Vallesverd & I. K. Thorsen (red.), I for store sko. En tekstsamling om barn i omsorgsroller. Hertvig Forlag.

Ellen Katrine Kallander

Kallander, E. K. (2010). Skjulte unge omsorgsgivere – helsepolitiske perspektiver. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 7(3).

Ellen Katrine Kallander