All staff members
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Inger Marie Hagen
| +47 48297385

Researcher

Research areas
Inger Marie Hagen

Rose, C. & Hagen, I. M. (2019). The perceived influence of employee board members on decisions in Denmark and Norway. European Journal of Industrial Relations.

Caspar Rose & Inger Marie Hagen

Hagen, I. M. (2018). Norwegian Board-Level Employee Representatives: Still in a Prominent Position? Chapter 6 in J. Waddington (ed.), European Board-Level Employee Representation: National Variations in Influence and Power. Kluwer Law International.

Inger Marie Hagen

Hagen, I. M. & Jensen, R. S. (2018). Trade union representatives from ethnic minorities. Representation revisited. Transfer: European Review of Labour and Research. SAGE Publishing.

Inger Marie Hagen & Ragnhild Steen Jensen

Hagen, I. M. & Svarstad, E. (2018). 15 år med anbefaling for eierstyring og selskapsledelse – fortsatt aktive direktører og passive styrer? Magma 5/2018.

Inger Marie Hagen & Elin Svarstad

Hagen, I. M (2017). Flere styrer – færre ansattevalgte styremedlemmer. Søkelys på arbeidslivet 04 / 2017 (Volum 34).

Inger Marie Hagen

Hagen, I. M. & Jensen, R. S. (2016). – Kan du representere meg? Rekruttering av tillitsvalgte blant innvandrere i Norge. Søkelys på arbeidslivet, 03 / 2016 (Volum 32).

Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen

Hagen, I. M. (2011). Sustainable decisions and social dialogue – some significant developments in Norway. European Company Law, 8(2/3).

Inger Marie Hagen

Hagen, I. M. (2011). Medarbejdervalgte medlemmer av bestyrelsen – hvorfor benytter ikke alltid de ansatte deres rettigheter? Tidsskrift for Arbejdsliv, 13(1). 

Inger Marie Hagen

Hagen, I. M. (2011). Employee elected directors on company boards: Stakeholder representatives or the voice of labour? Bulletin of Comparative Labour Relations, 77. (Special issue: Rethinking Corporate Governance). Kluwer Law International.

Inger Marie Hagen

Hagen, I. M. (2011). CSR – included in the company interests and company strategies? Some examples from Norway. European Company Law, 8(2/3).

Inger Marie Hagen

Huse, M., Nielsen, S. & Hagen, I. M. (2009). Women and Employee-Elected Board Members, and Their Contributions to Board Control Tasks. Journal of Business Ethics, 18.

Morten Huse, Sabina Nielsen og Inger Marie Hagen

Hagen, I. M. & Trygstad, S. C. (2009). Local flexicurity: resolving the conflict between direct and representative participation. Transfer 3-4/2009, p. 557-577. Brussels: ETUI.

Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad

Hagen, I. M. (2008). Ansattes styrerepresentanter – hvor mange og hvor finner vi dem? Søkelys på arbeidslivet, 3/2008. Oslo: ISF.

Inger Marie Hagen

Hagen, I. M. & Trygstad, S. C. (2007). Ledelse, organisering og styring av offentlige virksomheter – idealer, realiteter og utfordringer. I: J. E. Dølvik et al. (red.), Hamskifte. Den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad

Hagen, I. M. (2002). Ansattes styrerepresentanter. Søkelys på arbeidsmarkedet, 1/2002. Oslo: ISF.

Inger Marie Hagen

Hagen, I. M. (1995). Fagforeningsstrategier ved oppsigelser i offentlig sektor. Søkelys på arbeidsmarkedet, 2/95. Oslo: ISF.

Inger Marie Hagen