All staff members
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Jørgen Svalund
| +47 91632495
Research areas
Jørgen Svalund

Øistad, B. S., Svalund, J., Dølvik , J. E. & Jesnes, K. (2019). Liberalisering av reglene for midlertidige ansettelser: Hvorfor har virkningene uteblitt? Søkelys på arbeidslivet, 03 / 2019 (Volum 36)

Beate Sletvold Øistad, Jørgen Svalund, Jon Erik Dølvik og Kristin Jesnes

Svalund, J., Peixoto, A., Dølvik, J. & Jesnes, K. (2018). Hiring of Flexible and Fixed-term Workers in Five Norwegian and Swedish Industries. Nordic Journal of Working Life Studies, 8(3).

Jørgen Svalund, Anna Peixoto, Jon Erik Dølvik & Kristin Jesnes

Svalund, S. & Berglund, T. (2017). Fixed-term employment in Norway and Sweden: A pathway to labour market marginalization? European Journal of Industrial Relations, 1 –17.

Jørgen Svalund & Tomas Berglund

Svalund, J. & Nielsen, R. A. (2017). Midlertidig ansettelse i Norge – en vei inn i stabilt arbeid? Søkelys på arbeidslivet, 01-02(34).

Jørgen Svalund & Roy A. Nielsen
Svalund, J., Saloniemi, A. & Vulkan, P. (2016). Attitudes towards job protection legislation: Comparing insiders and outsiders in Finland, Norway and Sweden. European Journal of Industrial Relations, 1–20.
Jørgen Svalund, Antti Saloniemi & Patrik Vulkan
Vulkan, P., A. Saloniemi, et al. (2015). "Job Insecurity and Mental Well-Being in Finland, Norway, and Sweden." Nordic Journal of working life studies 5(2): 33-53.
Vulkan, Patrik Saloniemi, Antti Svalund, Jørgen Väisänen, Anna

Svalund, J. (2015). Cooperation and Power in Labour Adjustment Choices: A Nordic Perspective. I F. Engelstad & A. Hagelund (red.), Cooperation and Conflict the Nordic Way (s 157-178). Berlin: De Gruyter Open.

Jørgen Svalund

Svalund, J. (2013). "Holdninger til arbeidslivsregulering: Hva betyr jobbtrygghet og arbeidsmarkedsposisjon? [Attitudes towards labour market regulation: The significance of job security and labour market position]." Søkelys på arbeidslivet 30(4): 295-312.

Jørgen Svalund

Svalund, J. & Kervinen, H. (2013). Trade union power during labour adjustments – comparison of company-level cases. Transfer: European Review of Labour and Research, 19(4), 489-505.

Svalund, J. and H. Kervinen

Svalund, J. (2013). Labour market institutions, mobility and dualization in the Nordic countries. Nordic Journal of working life studies, 3(1), 123-144.

Svalund, J.

Svalund, J., Casinowsky, G. B. et al. (2013). Stress testing the Nordic models: Manufacturing labour adjustments during crisis. European Journal of Industrial Relations, 19(3), 183-200.

Svalund, J., G. B. Casinowsky, Dølvik, J. E. Håkansson, K,Jarvensivu, A., Kervinen, H., Møberg, R. J., Piirainen, T.

Svalund, J. (2013). Adjusting labour through crisis: A three industry comparison. Economic and Industrial Democracy: first published online October 9, 2013

Svalund, J.

Svalund, J. (2005), Velferdsstatens siste hull? Samfunnspeilet, nr 3. 2-8. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Svalund, J.

Abrahamsen, D., og Svalund, J. (2005). Pleie og omsorgstjenester: Flere eldre mottar hjemmesykepleie. Samfunnsspeilet, nr 4. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Abrahamsen, D. og Svalund, J.

Svalund, J. (2005). Helse: Kvinner lever lengre - med flere sykdommer. Samfunnsspeilet, nr 4. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Svalund, J.

Finnvold, J. E. og Svalund, J. (2005), Health Care Reform and Consequences for Patients with a Chronic Condition: Evidence from the Implementation of a List-patient System in Norwegian General Practice. I Dr. J.N. Yfantopoulos & G.T. Papanikos (red), Health Economics, Management and Policy.

Finnvold, J. E. og Svalund, J.

Finnvold, J. E. & Svalund, J. (2004). Blanda resultater av fastlegereforma. Samfunnsspeilet nr 2, 27-33. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Jon Erik Finnvold og Jørgen Svalund

2004

Kjelvik, J. og Svalund, J., (2004), Helse. Samfunnsspeilet, nr 4. 22-29, 78-81. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Kjelvik, J. og Svalund, J.

Svalund, J. (2004). Funksjonshemmede i Europa. Samfunnspeilet, nr 1. 34-41. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Jørgen Svalund
Svalund, J. (2003). Organisering, autonomi og arbeidstempo. Søkelys på arbeidsmarkedet, 20, 87-94.
Jørgen Svalund