All staff members
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Mona Bråten
| +47 92257553

Senior Researcher

Research areas
Mona Bråten

Bråten, M. (2019). Veterinærene og #metoo. Norsk veterinærtidsskrift, 5, 300-302.

Mona Bråten

Bråten, M. (2019). Seksuell trakassering – et stille arbeidsmiljøproblem? Arbetsmarknad & Arbetsliv, 25(1), 28-48.

Mona Bråten

Jensen, R. S., Bråten, M. & Skollerud, K. H. (2019). Cross-Border Cargo Transport to and From Norway: Who Undertakes It, and at What Cost? In Ottosson & Wallengren (eds), Truckers A profession in change (pp 24-34). Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 10

Jensen, R. S., Bråten, M. & Skollerud, K. H.

Andersen, R. K. & Bråten, M. (2018). Et ord med i laget? Verneombudenes medvirkning i HMS-arbeidet i bygge- og anleggsprosjekter. Søkelys på arbeidslivet, 04 / 2018 (Volum 35)

Rolf K. Andersen og Mona Bråten

Bråten, M. (2018). En av seks medlemmer har opplevd seksuell trakassering. Tidsskrift for Den norske legeforening, 4. september.

Mona Bråten

Bråten, M. (2017). Bruk av digitale kontrollteknologier og ivaretakelse av personvern i arbeidsforhold. Magma 6/2017.

Mona Bråten

Tranvik, T. & Bråten, M. (2017). The Visible Employee – Technological Governance and Control of the Mobile Workforce. mrev, 28(3), 319–337.

Tommy Tranvik & Mona Bråten

Tranvik, Tommy og Bråten, Mona (2015), Den gjennomsiktige virksomheten. Konsekvenser av elektronisk kontroll og styring i arbeidslivet. Tidsskrift for samfunnsforskning. 4-2015 årgang 56 s. 419-448

Tommy Tranvik og Mona Bråten

Falkum, Eivind, Helene Loe Colman og Mona Bråten (2013) Industrial relations in merger integrations. Economic and Industrial Democracy. Sage Publications. Mars 2013.

Eivind Falkum, Helene Loe Colman og Mona Bråten

Tranvik, T. og Mona Bråten (2014). Elektronisk kontroll med ansatte: konsekvenser av feltteknologi i utvalgte yrker. NOKOBIT, vol 22:1.

Mona Bråten

Stensaker, I., Bryant, M., Bråten, M. & Gressgård, L. J. (2011). Middle Management’s Role during Change. I H. L. Colman, I. Stensaker & J. E. Tharaldsen (red.), A Merger of Equals? The Integration of Statoil and Hydro’s Oil&Gas Activities. Bergen: Fagbokforlaget.

Inger G. Stensaker, Melanie Bryant, Mona Bråten og Leif Jarle Gressgård

Falkum, E., Bråten, M. & Hansen, K. (2011). Decision Making, Implementation and Distribution of Power. I H. L. Colman, I. Stensaker & J. E. Tharaldsen (red.), A Merger of Equals? The Integration of Statoil and Hydro’s Oil&Gas Activities. Bergen: Fagbokforlaget.

Eivind Falkum, Mona Bråten og Kåre Hansen

Bråten, M. & Dølvik, J. E. (2003). Norge: Nasjonal krise og internasjonal vekst - utfordringer for fagorganisasjonene. I P. Blomqvist & S. Murhem (red.), Fackliga strategier för at möta globalisering och regionalisering innom metallindustrin. Stockholm: SALTSA.

Mona Bråten og Jon Erik Dølvik

Bråten, M., Dølvik, J. E., Longva, F. & Steen, A. H. (1997). Norwegian Labour Market Institutions and Regulations. I J. E. Dølvik & A. H. Steen (red.), Making Solidarity Work? The Norwegian Labour Market Model in Transition. Universitetsforlaget.

Mona Bråten, Jon Erik Dølvik, Frode Longva og Arild H. Steen