All staff members
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Ragnhild Steen Jensen
| +47 46628505

Researcher

Research areas
Ragnhild Steen Jensen

Jensen, R. S., Bråten, M. & Skollerud, K. H. (2019). Cross-Border Cargo Transport to and From Norway: Who Undertakes It, and at What Cost? In Ottosson & Wallengren (eds), Truckers A profession in change (pp 24-34). Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 10

Jensen, R. S., Bråten, M. & Skollerud, K. H.

Ellingsæter, A. L. & Jensen, R. S. (2019). Politicising Women’s Part-Time Work in Norway: A Longitudinal Study of Ideas. Work, Employment and Society.

Anne Lise Ellingsæter & Ragnhild Steen Jensen

Kavli, H. C., Nicolaisen, H. & Jensen, R. S. (2019). Introduction. Chapter 1 in Dualization of part-time work – a story of labour market insiders and outsiders. Policy Press.

Hanne C. Kavli, Heidi Nicolaisen & Ragnhild Steen Jensen

Kavli, H. C. & Nicolaisen, H. (2019). The dualization of part-time work. Conclusions and further perspectives. Chapter 13 in Dualization of part-time work – a story of labour market insiders and outsiders. Policy Press.

Hanne C. Kavli & Heidi Nicolaisen

Hagen, I. M. & Jensen, R. S. (2018). Trade union representatives from ethnic minorities. Representation revisited. Transfer: European Review of Labour and Research. SAGE Publishing.

Inger Marie Hagen & Ragnhild Steen Jensen

Hagen, I. M. & Jensen, R. S. (2016). – Kan du representere meg? Rekruttering av tillitsvalgte blant innvandrere i Norge. Søkelys på arbeidslivet, 03 / 2016 (Volum 32).

Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen

Bakkeli, V. & Jensen, R. S. (2014). Større kompetanseutfordringer i små kommuner? Fagbladet Samfunn & Økonomi, 1/2014.

Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen

Solheim, J. & Jensen, R. S. (2012). Modes of familism. Gender, family capitalism and family culture. Comparative Social Research, 29.

Jorun Solheim og Ragnhild Steen Jensen

Alsos, G., Jensen, R. S. & Ljungren, E. (2010). Gender and Entrepreneurship: Revealing Constructions and Underlying Processes – the case of Norway. In C. Brush, G. Ann de Bruin, E. J. Gatwood & C. Henry (eds.), Women Entrepreneurs and the Global Environment for Growth. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Gry Alsos, Ragnhild Steen Jensen og Elisabet Ljungren

Jensen, R. S. (2010). Anmeldelse av «Kvinners arbeid». Sosiologisk tidsskrift, 2/2010.

Ragnhild Steen Jensen

Jensen, R. S. (2010). Samordning eller underordning? Svar til Sigtona Halrynjo og Selma Therese Lyng. Tidsskrift for samfunnsforskning, 4/2010.

Ragnhild Steen Jensen

Jensen, R. S. (2009). Et slag i luften? Svar til Hanne Haavind. Tidsskrift for kjønnsforskning, 4/2008.

Ragnhild Steen Jensen

Jensen, R. S. & Schøne, P. (2007). Kvinneledede bedrifter – Gjør det noen forskjell for bedrifters familievennlighet? Sosiologisk tidsskrift, 3/2007.

Ragnhild Steen Jensen og Pål Schøne

Jensen, R. S. (2007). Eierskap i familiebedrifter – kvinners rolle. Magma. Siviløkonomenes tidsskrift for økonomi og ledelse. Årgang 10 6/2007.

Ragnhild Steen Jensen

Jensen, R. S. (2007). Er delt svangerskap en nøkkel til lik lønn mellom kvinner og menn? Søkelys på arbeidslivet, 2/2007.

Ragnhild Steen Jensen

Jensen, R. S. (2007). Kvinners eierskap – kjennetegn og motivasjon. Søkelys på arbeidslivet, 1/2007.

Ragnhild Steen Jensen

Jensen, R. S. (2006). Det store spranget: Endringer i kvinneliv i Nord-Odal. Tidsskrift for Samfunnsforskning, 1/2006.

Ragnhild Steen Jensen

Jensen, R. S. (2006). Likelønn og kjønn: gamle tema, nye spørsmål. Søkelys på arbeidsmarkedet, 1/2006.

Ragnhild Steen Jensen

Jensen, R. S. (2005). Feministisk geografi – bidrag til arbeidsmarkedsforskning og kjønnsforskning. Nordisk Samhällsgeografisk Tidskrift, 40.

Ragnhild Steen Jensen

Barth, E. & Jensen, R. S. (2005). Arbeidsvurdering og likelønn: Er det noen sammenheng? (Debattinnlegg.) Søkelys på arbeidsmarkedet, 1/2005.

Erling Barth og Ragnhild Steen Jensen

Jensen, R. S. (2005). Kvinners eierskap i næringslivet: hva vet vi om det? Søkelys på arbeidsmarkedet, 2/2005.

Ragnhild Steen Jensen

Jensen, R. S. (2003). Fra arbeid som inntektskilde til arbeid som mening – hvilke verdier er viktig i det nye arbeidslivet? Søkelys på arbeidsmarkedet, 20.

Ragnhild Steen Jensen

Jensen, R. S. (2000). Utvikling i kvinners deltidsarbeid i Norden. Søkelys på arbeidsmarkedet, 17(2).

Ragnhild Steen Jensen