Jon Rogstad
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Jon Rogstad
| +47 99251463

Research Director, Professor

    Dr. polit., sosiology, University of Oslo

Research areas
Jon Rogstad

Rogstad, J. & Reegård, K. (2019). Bowling Alone and Working Together? Social Capital at Work. In F. Engelstad, C. Holst, G. C. Aakvaag (eds.), Democratic State and Democratic Society. Institutional Change in the Nordic Model (pp 255-272). De Gruyter.

Jon Rogstad & Kaja Reegård

Rogstad, J. & Sterri, E. B. (2018). Passe inn og passe til. Arbeidsgiveres vurderinger av jobbsøkere. Tidsskrift for samfunnsforskning 01 / 2018 (Volum 59), 41-65.

Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri

Birkelund, G. E., Chan, T. W., Ugreninov, E., Midtbøen, A. H. & Rogstad, J. (2018) Do terrorist attacks affect ethnic discrimination in the labour market? Evidence from two randomized field experiments. The British Journal of Sociology. DOI: 10.1111/1468-4446.12344

Birkelund, G. E., Chan, T. W., Ugreninov, E., Midtbøen, A. H. & Rogstad, J.

Andersson, M. & Rogstad, J. (2018). Political engagement among young adults with minority backgrounds: Between identity and interest. In J. E. Fossum, R. Kastoryano & B. Siim (eds.), Diversity and Contestations over Nationalism in Europe and Canada. Palgrave Macmillan.

Mette Andersson & Jon Rogstad

Engelstad, F., Larsen, H., Rogstad, J. & Steen-Johnsen, K. (2017). Introduction: The Public Sphere in Change. Institutional Perspectives on Neo-corporatist Society. In F. Engelstad, H. Larsen, J. Rogstad & K. Steen-Johnsen (eds.), Institutional Change in the Public Sphere. Views on the Nordic Model (pp 1-21). De Gruyter.

Engelstad, Fredrik / Larsen, Håkon / Rogstad, Jon / Steen-Johnsen, Kari

Engelstad, F., Larsen, H. & Rogstad, J. (2017).The Public Sphere in the Nordic Model. In F. Engelstad, H. Larsen, J. Rogstad & K. Steen-Johnsen (eds.), Institutional Change in the Public Sphere. Views on the Nordic Model (pp 46-70). De Gruyter.

Engelstad, Fredrik / Larsen, Håkon / Rogstad, Jon

Elgvin, O. & Rogstad, J. (2017).Religious Threats and Institutional Change in Norwegian Mass Media. In F. Engelstad, H. Larsen, J. Rogstad & K. Steen-Johnsen (eds.), Institutional Change in the Public Sphere. Views on the Nordic Model (pp 161-178). De Gruyter.

Elgvin, Olav / Rogstad, Jon

Birkelund, G. E., Heggebø, K. & Rogstad, J. (2016). Additive or Multiplicative Disadvantage? The Scarring Effects of Unemployment for Ethnic Minorities. European Sociological Review.

Gunn Elisabeth Birkelund, Kristian Heggebø and Jon Rogstad

Rogstad, J. (2015). Den flerkulturelle utfordring: Mellom retten til likhet og lik rett til forskjell. I B. Bungum, U. Forseth & E. Kvande (red.), Norsk nirvana? Internasjonalisering og den norske modellen i arbeidsliv og velferdsstat. Bergen: Fagbokforlaget.

Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande (red.)
Birkelund, G. E., Rogstad, J., Heggebø, K., Aspøy, T. M. & Bjelland, H. F. (2014). Diskriminering i arbeidslivet - Resultater fra randomiserte felteksperiment i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Sosiologisk tidsskrift, 22, 352-382.
Gunn Elisabeth Birkelund, Jon Rogstad, Kristian Heggebø, Tove Mogstad Aspøy og Heidi Fischer Bjelland
Espeland, C. E. & Rogstad, J. (2013). Antiracism and social movements in Norway: the importance of critical events. Journal of Ethnic and Migration Studies, 39(1).
Carl Endre Espeland and Jon Rogstad

Rogstad, J. (2012). Towards a Success Story? Turkish Immigrant Organizations in Norway. I S. K. Ackapar (red.), Turkish Immigrants in Western Europe and North America. Immigration and Political Mobilization. London: Routledge.

Jon Rogstad

Elgvin, O. & Rogstad, J. (2012). Muslimer flytter til Europa som et ledd i en demografisk krigføring. I S. Indregard (red.), Motgift. Akademisk svar på den nye høyreekstremismen. Oslo: Flamme forlag.

Olav Elgvin og Jon Rogstad
Midtbøen, A. H. & Rogstad, J. (2012). Discrimination: Methodological Controversies and Sociological Perspectives on Future Research. Nordic Journal of Migration Research, 2(3).
Arnfinn H. Midtbøen and Jon Rogstad
Rogstad, J. & Solbrække, K. N. (2012). Velmenende likegyldighet? Konflikt og integrasjon i et flerkulturelt sykehus. Sosiologisk tidsskrift, 4.
Jon Rogstad og Kari Nyheim Solbrække
Rogstad, J. & Vestel, V. (2011). The Art of Articulation: Political Engagement and Social Movements in the Making among young adults in Multicultural settings in Norway. Social Movement Studies, 10(3).
Jon Rogstad and Viggo Vestel
Brekke, I. & Rogstad, J. (2011). Godt gift? Betydningen av ektefellens landbakgrunn for kvinnelige etterkommeres arbeidsdeltakelse. Søkelys på arbeidslivet, 28(1/2).
Idunn Brekke og Jon Rogstad

Rogstad, J. (2011). Grenseløst engasjement. Sosial kapital og behovet for transnasjonale perspektiver. I D. Wollebæk & S. Segaard, Sosial kapital i Norge. Oslo: Cappelen Damm.

Jon Rogstad

Myrberg, G. & Rogstad, J. (2011). Patterns of Participation. Engagement among ethnic Minorities and the Native Population in Oslo and Stockholm. I L. Morales & M. Giugni (red.), Social Capital, Political Participation and Migration in Europe. Making Multicultural Democracy Work? Basingstoke: Palgrave.

Gunnar Myrberg og Jon Rogstad

Rogstad, J. (2010).  Diskriminering – kan en hvit man fra middelklassen forstå det? I D. Album, M. N. Hansen & K. Widerberg (red.), Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Oslo: Universitetsforlaget.

Jon Rogstad
Rogstad, J. & Midtbøen, A. H. (2010). Den utdannede, den etterlatte og den drepte. Mot en ny forståelse av rasisme og diskriminering. Sosiologisk tidsskrift, 1, 31-52.
Jon Rogstad og Arnfinn Haagensen Midtbøen

Rogstad, J. (2009). Bokanmeldelse: Velferdsstaten møter verden. Arbeidsplasser i endring av Marie Louise Seeberg. Sosiologisk tidsskrift, 17, 395–400.

Jon Rogstad

Rogstad, J. & Wergeland, I. (2009). Liv og ære i valg andre nominasjoner. Samtiden, 3, 102-111.

Jon Rogstad og Ingrid Wergeland
Raaum, O., Rogstad, J., Røed, K. & Westlie, L. (2009). Young and Out: An Application of a Prospects-Based Concept of Social Exclusion. Journal of Socioeconomics, 38(1), 173−187.
Oddbjørn Raaum, Jon Rogstad, Knut Røed, Lars Westlie

Rogstad, J. (2009). What difference does it make? Transnational networks and collective engagement among ethnic minorities. I S. Alghasi, T. H. Eriksen & H. Ghorashi (red.),  Paradoxes of Cultural Recoqnition. Perspectives from Northern Europe. London: Ashgate.

Jon Rogstad
Rogstad, J. (2009). Towards a Success Story? Turkish Immigrant Organizations in Norway. Turkish Studies, 10(2).
Jon Rogstad
Midtbøen, A. H. & Rogstad, J. (2008). Diskrimineringens art, omfang og årsaker. Søkelys på arbeidslivet, 3(35), 417–429.
Arnfinn H. Midtbøen og Jon Rogstad

Rogstad, J. (2008). Musikk fra et gutterom. I A. Lorentzen & A. Kvalbein (red.), Musikk og kjønn – i utakt? Bergen: Fagbokforlaget.

Jon Rogstad
Rogstad, J. & Orupabo, J. (2007) Vennligst vent, du rykker stadig tilbake til start. Søkelys på arbeidsmarkedet, 1.
Jon Rogstad og Julia Orupabo

Rogstad, J. (2007). Få sider – mange emner. En anmeldelse av Trond Løynings Økonomisk sosiologi. Sosiologisk tidsskrift, 15(3), 276-278.

Jon Rogstad

Rogstad, J. (2006). Den flerkulturelle bedriften – et spørsmål om moral?, Horisont - Næringspolitisk tidsskrift 7

Jon Rogstad

Rogstad, J. (2006). Innvandrere i alle land, foren eder. I A. Rolijordet (red.), Kollektiv og individ. En debattbok om mangfold og fellesskap i individenes tidsalder. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Jon Rogstad

Raaum, O., Rogstad, J., Røed, K. & Westlie, L. (2005). Young and Out: An Application of a Prospects-Based Concept of Social Exclusion. Memoranda, 17/2005. Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo.

Oddbjørn Raaum, Jon Rogstad, Knut Røed og Lars Westlie

Rogstad, J. (2004). Diskriminering som erfaring. Søkelys på arbeidsmarkedet, 21, 265- 275.

Jon Rogstad
Rogstad, J. (2004). Virkemidler på vandring. Kan virkemidler fra kvinnekampen brukes til å skape likestilling mellom etniske grupper? Sosiologisk Tidsskrift, 12, 190-212.
Jon Rogstad

Rogstad, J. (2003). Da Qureshi kastet hansken. Et svar. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, 4, 157-162.

Jon Rogstad

Rogstad, J. (2003). Fra sans til samling. En måned med musikk, minner og makt. I F. Engelstad & G. Ødegård (red.), Ungdom, makt og mening. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Jon Rogstad

Rogstad, J. (2002). Det eksotiske som fordel. Søkelys på arbeidsmarkedet, 19, 3-10.

Jon Rogstad
Rogstad, J. (2002). Diskriminering og ulikhet – forklaring og metode. Sosiologisk tidsskrift, 10, 3-26.
Jon Rogstad
Rogstad, J. (2001). Små årsaker - store forskjeller. Forklaringer på ulikhet i det flerkulturelle Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning, 42, 623-644.
Jon Rogstad

Rogstad, J. (2000). Når sant skal sies – hvor viktig er norsk for innvandrere på arbeidsmarkedet? Søkelys på arbeidsmarkedet, 17, 159-164.

Jon Rogstad

Rogstad, J. (2000). Fremmed på brygga i Tønsberg. Tidsskrift for samfunnsforskning, 41, 95-102.

Jon Rogstad

Rogstad, J. (2000). Lille Pakistan – Store Oslo. Nytt Norsk Tidsskrift, 17, 430-431.

Jon Rogstad

Rogstad, J. (1999). Diskriminering – hva er det og hvordan avdekke det? Søkelys på arbeidsmarkedet, 16, 125-132.

Jon Rogstad

Rogstad, J. (1998). Mannfolk i arbeid. I R. Nielsen & P. Veiden (red.), Sosiologisk fantasi. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Jon Rogstad

Rogstad, J. & Raaum, O. (1998). Utstøting av innvandrere fra arbeidsmarkedet. Søkelys på arbeidsmarkedet, 15, 29-41.

Jon Rogstad og Oddbjørn Raaum

Rogstad, J. (1998). Konjunktur och attityder. Innvandrere och minoriteter/Scandinavian Migration and Ethnic Minority Review, 4, 9-11.

Jon Rogstad

Rogstad, J. (1997). Fargeblinde arbeidsgivere eller (u)tilsiktet ulikhet. Søkelys på arbeidsmarkedet, 14, 197-201.

Jon Rogstad

Brochmann, G. & Rogstad, J. (1997). Svar til Ottar Brox. Tidsskrift for samfunnsforskning, 38(2), 256-257.

Grete Brochmann og Jon Rogstad

Rogstad, J. (1996). Innvandrere uten arbeid - politisk hodepine eller forskningsmessig hodebry? Samora Magasin, 4, 10-14.

Jon Rogstad
Rogstad, J. & Midtbøen, A. H. (1996). Etikk og metode - noen problemer i studiet av diskriminering. Sosiologisk tidsskrift, 4(3), 197-218.
Jon Rogstad og Arnfinn H. Midtbøen
Brochmann, G. & Rogstad, J. (1996). Integrasjon, underklasse og marginalisering: noen refleksjoner omkring dagens innvandringsdebatt. Tidsskrift for Samfunnsforskning, 37(4), 554-576.
Grete Brochmann og Jon Rogstad

Rogstad, J. (1995). Arbeidsledige innvandrere i Oslo. Søkelys på arbeidsmarkedet, 12, 123-127.

Jon Rogstad

Høgsnes, G. & Rogstad, J. (1995). Deling av arbeid - noen forsøk på bedriftsnivå. Søkelys på arbeidsmarkedet, 12, 3-11.

Geir Høgsnes og Jon Rogstad
Rogstad, J. & Høgsnes, G. (1995). Lokale løsninger på «deling av arbeid» - et middel i kampen mot arbeidsløsheten? Sosiologisk tidsskrift, 3, 191-212.
Jon Rogstad og Geir Høgsnes

Høgsnes, G. & Rogstad, J. (1994). Den nye migrasjonen til Tyskland. Søkelys på arbeidsmarkedet, 11, 99-103.

Geir Høgsnes og Jon Rogstad
Rogstad, R. (1994). Overtid blant arbeidstakere i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning, 35, 397-424.
Jon Rogstad

Rogstad, J. (1993). Nye beregninger av overtidsarbeidets hyppighet og omfang. Søkelys på arbeidsmarkedet, 10, 180-186.

Jon Rogstad

Rogstad, J. (1992). Overtidsarbeid i nedgangstider. Søkelys på arbeidsmarkedet, 9, 70-76.

Jon Rogstad

Rogstad, J. (1992). Den problematiske overtiden og tallenes magi. Søkelys på arbeidsmarkedet, 9, 175-181.

Jon Rogstad

Rogstad, J. (1992). Flere får fleksitid. Søkelys på arbeidsmarkedet, 9, 77-81.

Jon Rogstad