Kristin Alsos
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Kristin Alsos
| +47 97537703

Research Director

Research areas
Kristin Alsos

Alsos, K., Nergaard, K., Van Den Heuvel, A. (2019). Collective bargaining as a tool to ensure a living wage. Experiences from the Nordic countries. Transfer: European Review of Labour and Research.

Kristin Alsos, Kristine Nergaard, Andreas Van Den Heuvel

Alsos, K. & Nergaard, K. (2019). Lockout som kampmiddel i moderne arbeidskonflikter. Arbeidsrett 01 / 2019 (Volum 16).

Kristin Alsos og Kristine Nergaard

Alsos, K. & Trygstad, S. C. (2019). Workplace Democracy: Representation and Participation Gaps in the Norwegian Labour Market Model. In F. Engelstad, C. Holst, G. C. Aakvaag (eds.), Democratic State and Democratic Society. Institutional Change in the Nordic Model (pp 232-254). De Gruyter.

Kristin Alsos & Sissel C. Trygstad

Alsos, K., Jesnes, K. & Øistad, B. S. (2018). Når sjefen er en app – delingsøkonomi i et arbeidsperspektiv. Praktisk økonomi & finans 02 / 2018 (Volum 34).

Kristin Alsos, Kristin Jesnes og Beate Sletvold Øistad

Alsos, K., & Evans, C. (2018). Temporary work agencies: Triangular disorganization or multilevel regulation? European Journal of Industrial Relations. https://doi.org/10.1177/0959680118790819

Kristin Alsos & Claire Evans

Dølvik, J. E., Marginson, P., Alsos, K., Arnholtz, J., Meardi, G., Müller, T. & Trygstad, S. (2018). Collective wage regulation in northern Europe under strain: Multiple drivers of change and differing responses. European Journal of Industrial Relations. https://doi.org/10.1177/0143831X18790815

Dølvik, J. E., Marginson, P., Alsos, K., Arnholtz, J., Meardi, G., Müller, T. & Trygstad, S.

Eldring, L. & Alsos, K. (2015). The Nordic Countries. In M. van Klaveren, D. Gregory,  & T. Schulten, T. (eds.), Minimum Wages Collective Bargaining and Economic Development in Asia and EuropeA Labour Perspective (p. 273-286). Palgrave MacMillan.

Andersen, S. K, Ibsen, C. I., Alsos, K., Nergaard, K. & Sauramo, P. (2015). Changes in wage policy and collective bargaining in the Nordic countries – comparision of Denmark, Finland, Norway and Sweden. I G. Van Gyes & T. Schulten, T. (red.), Wage bargaining under the new European Economic Governance. Alternative strategies for inclusive growth. Brussels: ETUI.

Andersen, S. K, Ibsen, C. I., Alsos, K., Nergaard, K. & Sauramo, P.

Alsos, K. og L. Eldring (2014), Lovfestet minstelønn i Norge? Søkelys på arbeidslivet 31(3):249-266.

Ødegård, A. M., Berge, Ø. & Alsos, K. (2012). A case study of temporary work agencies in the Norwegian construction sector – a growing informal market beyond regulation? Transfer, 18(4).

Anne Mette Ødegård, Øyvind Berge og Kristin Alsos
Alsos, K. og L. Eldring (2010), «Husarbeid uten grenser?»Tidsskrift for kjønnsforskning, 4:377-393

Alsos, K. (2010), «Tvungen lønnsnemnd – finnes det alternativer?» Arbeidsrett og arbeidsliv, Bind 5 s. 123-154.

Alsos, K. og A.M. Ødegård (2008), Allmenngjøring: Fører det til likeverdige forhold mellom norske og utenlandske arbeidstakere? Søkelys på arbeidslivet, 1.

Alsos, K. & Eldring, L. (2008). Labour mobility and wage dumping: The case of Norway. European Journal of Industrial Relations 14(4), 441-459.

Alsos, K. (2007). Tillitsvalgtes og fagforbundenes rett til innsyn i lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidsrett.4(2):140-153