logo fafo 194x64

Fafo and the European Trade Union Institute ETUI

ETUI er den europeiske faglige samorganisasjonens forskningsinstitutt, et institutt Fafo har samarbeidet tett med siden 1980. Forskningssjef Jon Erik Dølvik sitter i instituttets faglige råd, som møtes årlig for å samordne og kommentere forskningsvirksomheten.

ETUI er et viktig nettverk av forskere og praktikere engasjert i utviklingen av det europeiske arbeidsmarkedet, arbeidslivsrelasjoner og sosialpolitikk. Instituttet organiserer forskningsprosjekter, konferanser og seminarer på områder som er relevante for fagforeninger og partene i arbeidslivet og utgir dessuten et stort antall bøker, rapporter og nyhetsbrev.

ETUI utgir også tidskriftet Transfer der Fafo-forskere flere ganger har vært koordinatorer for temanumre. Blant annet Line Eldring med et nummer om service-mobilitet og Jon Erik Dølvik om privat service.

ETUIs nettsted inneholder massevis av nyttig informasjon og lenker til nesten alle relevante kilder som er nødvendig for dem som ønsker å holde deg oppdatert på europeisk arbeids-og sosialpolitikk. Blant de mange nyttige tjenester, anbefaler vi å sjekke ut dokumentasjonssenteret Labour line, og nyhetsbrevet ETUI policy briefs

ETUI er et lite institutt med femten ansatte forskere, men omfatter også to andre fagforeningsrelaterte institusjoner under samme overbygning: EUTB Healt and safety jobber med standardiseringer innen helse og miljø som Norge også er tilsluttet, og EUTC som er en høyskole for ledere i fagbevegelsen.

Fafo framstår som det største miljøet i denne gruppen av institutter og dette nettverket gir mulighet for kontakt og samarbeid med mange av de fremste europeiske forskerne på våre områder.

Fafo deltar også i TURI, er et formalisert nettverk av institutter som arbeider med fagbevegelsesrelatert forskning, organsiert av ETUI og Hans-Böckler-Stiftung. Nettverket arrangerer samlinger og samordner eller utvikler prosjekter.

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Where we are

Fafo Borggt2B