logo fafo 194x64
Opptak Fafo-tv: Er polakk et skjellsord? – Om arbeidsinnvandring, språk og tilhørighet

12. February 2018

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Where we are