logo fafo 194x64
Tone Fløtten
+47 41695724

Research areas

Manager, current projects

Member, completed projects

Managing Director

Research areas

Tone Fløtten is Managing Director of the Research Foundation Fafo. She holds a PhD in sociology and has specialized in research on poverty and social exclusion, economic inequality, comparative social policy and the Nordic model. For several years Fløtten was one of the two heads of The Norwegian Centre for Research on Poverty and Social Assistance (Fami).

Fløtten is a frequently used media commentator and she is regularly lecturing both popular and academic audiences. She is member of several boards, she serves on the strategic advisory board of the Danish National Institute for Social Science Research, she was a member of the Norwegian Commission on Distribution and the Danish Expert Commission on Poverty, and she was member of The Norwegian Commission for the Investigation of Scientific Misconduct.

.

Publications

Articles

 • Fløtten, T. (2019 forthcoming). Poor, but included? In M. Langford, M. Skivenes & K. S. Søvig (eds.), Children’s Rights in Norway. An Implementation Paradox? Oslo: Universitetsforlaget.

 • Fløtten, T. (2019). Fattigdom på norsk. I E. Brodtkorb og M. Rugkåsa (red.), Mellom mennesker og samfunn. Oslo: Gyldendal.

 • Fløtten, T. & Grødem, A. S. (2016). Helhetlige tiltak mot barnefattigdom: hvordan gjør man det? I: Insatser mot barnfattigdom. Översikt av kunskapsläget och exempel på genomförbara förbättringar. Stockholm: Nordens Välfärdscenter.

 • Fløtten. T. (2013). Barnefattigdom i Norge – hvordan måles det? I Barn i Norge 2013. Voksne for Barn.

 • Torp, S., Gudbergsson, S. B., Dahl, A. A., Fosså, S. D. & Fløtten, T. (2011). Social support at work and work changes among cancer survivors in Norway. Scandinavian Journal of Public Health, 39 (Suppl 6), 33–42.

 • Thorsen, L., Gjerset, G. M., Loge, J. H., Kiserud, C. E., Skovlund, E., Fløtten, T. & Fosså, S. S. (2011). Cancer patients’ needs for rehabilitation services. Acta Oncologica, 50, 212–222.

 • Gudbergsson, S. B., Torp, S., Fløtten, T., Fosså, S. D., Nielsen, R. & Dahl, A. A. (2010). A comparative study of cancer patients with short and long term sick-leave after primary treatment. Acta Oncologica, 2010; Early Online, 1–9.

 • Fløtten, T. (2009). Fattigdom på Norsk I E. Brodtkorb & M. Rugkaasa (red.), Mellom menneske og samfunn II. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Fløtten, T. & Kavli, H. C. (2009). Barnefattigdom og sosial deltakelse. Kap. 6 i T. Fløtten (red.), Barnefattigdom. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Nuland, B. R. Fløtten, T. & Backe-Hanssen, E. (2009). Kommunenes arbeid med barnefattigdom. I T. Fløtten (red.), Barnefattigdom. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Fløtten, T. (2009). Fattigdom på Norsk. I E. Brodtkorb & M. Rugkaasa (red.), Sociologi og socialantropologi. Mellom mennesker og samfund. København: Munksgaard Danmark.

 • Fløtten, T. (2009)."Barnefattigdom". I: Tone Fløtten (red): Barnefattigdom. Oslo: Gyldendal Akademisk

 • Fløtten, T. & Pedersen, A. W. (2009). Når kan barn kalles fattige. En opinionsbasert tilnærming. I T. Fløtten (red.), Barnefattigdom. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Fløtten, T., Axel West Pedersen & Ivar Lødemel (2009). Når problemet er fattigdom. I B. R. Nuland, B. S. Tranøy & J. Christensen (red.), Hjernen er alene - institusjonalisering, kvalitet og relevans i norsk velferdsforskning. Oslo: Universitetsforlaget.

 • Fløtten, T. & Pedersen, A. W. (2008). Fattigdom som mangel på sosialt aksepterte levekår. Resultater fra en spørreundersøkelse. I I. Harsløf & S. Seim (red.),  Fattigdommens dynamikk. Perspektiver på marginalisering i det norske samfunnet. Oslo: Universitetsforlaget.

 • Dahl, E., Fløtten, T. & Lorentzen, T. (2006). Poverty dynamics and social exclusion - an analysis of Norwegian data. Journal of Social Policy Vol. 37, No. 2.

 • Fløtten, T. (2007). "Ulikhet og sosial fordeling" I: Jon Erik Dølvik m.fl (red): Hamskifte – den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademiske

 • Fløtten, T. (2007). Book review: Kjell Underlid: Fattigdommens psykologi. Oppleving av fattigdom i det moderne Norge. Tidsskrift for Velferdsforskning, 1/2007.

 • Fløtten, T. (2007). Bokanmeldelse: Kjell Underlid: Fattigdommens psykologi. Oppleving av fattigdom i det moderne Norge. Tidsskrift for Velferdsforskning, 1/2007.

 • Fløtten, T., Grønningsæter, A., Hippe, J. M. & Christensen, J. (2007). Den reformerte velferdsstaten – en ny samfunnskontrakt. I J. E. Dølvik, T. Fløtten, G. Hernes & J. M. Hippe (red.), Hamskifte. Den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Sletten, M., Bakken, A. & Fløtten, T. (2004). Vennskapets pris – fattigdom og sosial isolasjon i ungdomstida. Tidsskrift for Ungdomsforskning, 4(2), 55-76.

 • Fløtten, T. (2003). "Hvordan har de fattige det?". Samfunnsspeilet 6/2003

 • Fløtten, T. (2003)."Fattigdom i en velferdsstat". Tidsskrift for velferdsforskning 2/2003, pp 71-89

 • Fløtten, T. & Aasland, Aa. (1999). Ethnicity and Social Exclusion in Estonia and Latvia”, Europe-Asia studies, Vol. 53, No. 7, 2001, 1023-1049

 • Fløtten, T. (1989). Mannifest. En kritikk av mannsrolleutvalgets foreløpige statusrapport. Bokanmeldelse. Sosiolognytt, 3/1989.

Fafo-reports

Fafo-papers

Other Fafo-publications

Book chapters

 • Fløtten, Tone (2017). Den norske modellen i et oppvekstperspektiv. I: Oppvekstrapporten 2017. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Books

 • Fløtten, T. (red.) (2009). Barnefattigdom. Gyldendal Akademisk.

 • Dølvik, J. E., Fløtten, T., Hernes, G. & Hippe, J. M. (red.) (2007). Hamskifte. Den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Papers

Reports

 • Fløtten, T. & Nielsen, R. (2015). Barnefattigdom - en kunnskapsoppsummering. Vedlegg til "Barn som lever i fattigdom. Regjeringens strategi (2015-2017)".

 • Fløtten, T. & Nuland, B. (2007). Mainstreaming social inclusion. Country report – Norway. Combat Poverty Agency, Ireland.
 • Fløtten, T. (2006). Child poverty in Norway – What is the problem and how can we solve it? In Poverty among children, young people and families – a booklet of information and experiences. Ministry of Children and Equality. Oslo.
 • Fløtten, T. (2003). The relationship between poverty and social exclusion – a conceptual discussion. In Heggen et al. (eds.), Marginalization and Social Exclusion. Volda: Møre research and Volda University College.
 • Fløtten, T. (2002). Some concerns related to cross-national research on children. I E. Bache-Hansen (red.), Tverrnasjonal barneforskning: Muligheter og utfordringer. NOVA-rapport 17/02.
 • Fløtten, T. (2001). Forutsetninger og begrunnelser for studiet av fattigdom. Working paper.
 • Fløtten, T. (2001). Comparing incomparabilities. Working paper.
 • Fløtten, T. (2000). Dilemmas to be faced in delivery of infrastructure. Chapter 3 in L. Tørres (ed.), Infrastructure delivery in South Africa. Fafo/CASE-report.

 • Fløtten, T. (1999). The causes of poverty. A discussion of central perspectives. Working paper.
 • Fløtten, T. (1998). Nytten av komparative studier. Working paper.
 • Fløtten, T. (1991). Arbeid, familie og fritid. En studie av kvinners og menns tidsbruk ved inngangen til 1990-årene. Arbeidsnotat 91:5. Oslo: ISF.
 • Fløtten, T. (1991). Funksjonshemmedes levekår. Notat. Rådet for funksjonshemmede.

Other articles, op-eds

 • Fem bud for forskningsbruk. Kronikk i NRK Ytring, 9/5 2016

 • Fløtten, T. & Trygstad, S. (2015). Fare for et mer todelt arbeidsliv? Kronikk. LO Ingeniør, 3/2015.

 • Fløtten, T. (2013). Hvor går grensen for fattigdom? Kronikk. Aftenposten, 27/11 2013.
 • Fløtten, T. & Hippe, J. M. (2013). Befolkningen åpner for reformdebatt. Kronikk. NRK Ytring, 23/8 2013.
 • Fløtten, T. (2012). Fattigdom i moderne velferdssamfunn. Tobias, 2012, 36-43.

 • Fløtten, T., Torp, S. & Syse, J. (2009). Kreftrammedes økonomi er god, men mange er misfornøyde med støtte fra det offentlige. Kronikk. Tønsberg blad 28/5 2009.
 • Christensen, J., Fløtten, T. & Hippe, J. M. (2007). Rikdom i Likhets-Norge. Kronikk i Aftenposten 24/8 2007.
 • Pedersen, A. W., Fløtten, T. & Hernes, G. (2006). Vi trenger en ny fattigdomsdefinisjon. Kronikk. Velferd, 5/2006. 
 • Fløtten, T. (2002). Dilemmaer i fattigdomsdebatten. Kronikk. Fontene, 1/2002.
 • Fløtten, T. (2001). Hvem er fattige – og hvordan kan vi hjelpe? Artikkel i Horisont, 2(4),  76-89.

 • Fløtten, T. (1999). Norsk fattigdomsgrense? Kronikk. Aftenposten, 16/6 1999.
 • Fløtten, T. (1999). Finnes det fattige i Norge? Kronikk. Velferd, 2-99
 • Fløtten, T. (1996). Stakkars Oslo. Kronikk. Plan, 3/96.
 • Fløtten, T. (1991). Hvorfor sier kvinner nei? Kronikk. Ergoterapeuten.

Dissertations

 • Fløtten, T. (2006). Poverty and social exclusion – two sides of the same coin. A comparative study of Norway and Estonia. Doctoral dissertation. Universitetet i Oslo/Fafo-report 487.

Slides and presentations

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Where we are

Fafo Borggt2B