logo fafo 194x64
Arne Backer Grønningsæter
+47 90076570

 

Research areas

Researcher (Retired)

Senior Researcher, M.A. (Comparative European Social Studies), Sociology and social work

Research areas

Social services, living conditions in vulnerable groups, powerty, comparative social policy, research cooperation with the Baltic countries and Southern Africa

 

Publications 1987-2014

 

.

Publications

Articles

 • Grønningsæter, A.B. og S. Nordstoga (2014) Fagutvikling og faglig utvikling i det lokale barnevernet. I Nordstoga, S og A.B. Grønningsæter (red) Det kommunale barnevernet i utvikling – et nødvendig samarbeid mellom praksis, forskning og utdanning. Fagbokforlaget
 • Grønningsæter, A.B. og S. Nordstoga (2014) Mål og realiteter i faglig utvikling i barneverntjenesten. I Nordstoga, S og A.B. Grønningsæter (red) Det kommunale barnevernet i utvikling – et nødvendig samarbeid mellom praksis, forskning og utdanning. Fagbokforlaget
 • Grønningsæter, A.B. (2014) Fagutvikleren som formidler mellom utdanning, forskning og praksis. I Nordstoga, S og A.B. Grønningsæter (red) Det kommunale barnevernet i utvikling – et nødvendig samarbeid mellom praksis, forskning og utdanning. Fagbokforlaget
 • Grønningsæter, A.B. og S. Nordstoga (2014) Etterord: Fagutvikling, et samspill mellom forskning, utdanning og praksis. I Nordstoga, S og A.B. Grønningsæter (red) Det kommunale barnevernet i utvikling – et nødvendig samarbeid mellom praksis, forskning og utdanning. Fagbokforlaget
 • Grønningsæter, A.B. og B.R. Lescher-Nuland (2013) Homopesten – om hiv blant menn som har sex med menn. I Grønningsæter, A.B., BR. Lescher-Nuland og H.W. Kristiansen (red.) Holdninger, levekår og livsløp. Forskning om lesbiske, homofile og bifile. Universitetsforlaget.
 • A.B. Grønningsæter (2013) Tid og makt – om etiske utfordringer i sosialtjenesten. Fontene Forskning 2/2013
 • Lescher-Nuland, B.R. og Grønningsæter, A.B. (2013) Noe du legger igjen hjemme når du går på jobb? I Grønningsæter, A.B., BR. Lescher-Nuland og H.W. Kristiansen (red.) Holdninger, levekår og livsløp. Forskning om lesbiske, homofile og bifile. Universitetsforlaget..
 • Grønningsæter, A.B. og H. Haualand (2013) Dobbelt diskriminert? LHBT-personer med nedsatt funksjonsevne. I Grønningsæter, A.B., BR. Lescher-Nuland og H.W. Kristiansen (red.) Holdninger, levekår og livsløp. Forskning om lesbiske, homofile og bifile. Universitetsforlaget.
 • Aasland, Aa., Grønningsæter, A.B., Meylakhs, P. (2013) More Are Testing Positive – But Is Everything Negative? Russia and the HIV Epidemic. I Global HIV/AIDS Politics, Policy, and Activism: Persistent Challenges and Emerging Issues. Praeger
 • de Paoli MM, Mills E and Grønningsæter AB (2012) The ARV roll out and the disability grant: a South African dilemma? Journal of the International AIDS Society 2012, 15:6
 • Grønningsæter, A.B. og Kiik, R. (2012) Implementing social policy –social workers’ experience from Estonia and Norway. Journal of Comparative Social Work 2012/1
 • Aasland A., A.B.Grønningsæter og P. Meylakhs (2010) Flere positive – men er alt negativt? Russland og hiv-epidemien. Nordisk Østforum 4/2010, Universitetsforlaget.
 • Grønningsæter, A. og R. Kiik (2008) ”My work is exciting” – Social workers in Estonia and Norway. European Journal of Social Work. 1/2009
 • Fløtten, T., Grønningsæter, A., Hippe, J. M. & Christensen, J. (2007). Den reformerte velferdsstaten – en ny samfunnskontrakt. I J. E. Dølvik, T. Fløtten, G. Hernes & J. M. Hippe (red.), Hamskifte. Den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • The search for global ethical standards in social work – tensions and process. In Hall, N. (ed) (2006) Social Work – Making a World of Difference; Social Work Around the World IV. IFSW/Fafo
 • Haualand, H., Grønningsæter, A. & Hansen, I. L. S. (2003). Uniting Divided Worlds – Identity, Family and Education. Disability Studies Quarterly, 23(2).

 • Grønningsæter, A.B., B.R. Lescher-Nuland, H.W. Kristiansen (2013) Forskning om holdninger, levekår og livskvalitet. I Grønningsæter, A.B., BR. Lescher-Nuland og H.W. Kristiansen (red.) Holdninger, levekår og livsløp. Forskning om lesbiske, homofile og bifile. Universitetsforlaget.

Fafo-reports

Fafo-papers

Other Fafo-publications

Book chapters

 • Arne B. Grønningsæter (2013) Retten til taushet og behovet for kunnskap — noen etiske utfordringer i forskning om utsatte og stigmatiserte grupper. I Fossheim og Ingierd (red.)Forskernes taushets- og varslingsplikt. NESH
 • A.B. Grønningsæter (2009) NOSO er 50 – hva skjer med sosionomprofesjonen? I A.B. Grønningsæter (red) Sosialt arbeid; Tilbakeblikk – utfordringer - visjoner. Jubileumsskrift Norsk Sosionomforbund er 50 år. Fellesorganisasjonen

Books

 • Nordstoga, S og A.B. Grønningsæter (red) (2014) Det kommunale barnevernet i utvikling – et nødvendig samarbeid mellom praksis, forskning og utdanning. Fagbokforlaget

 • Grønningsæter, A.B., BR. Lescher-Nuland og H.W. Kristiansen (red.) (2013) Holdninger, levekår og livsløp. Forskning om lesbiske, homofile og bifile. Universitetsforlaget.
 • Grønningsæter, A.B. (red) (2009) Sosialt arbeid; Tilbakeblikk – utfordringer - visjoner. Jubileumsskrift Norsk Sosionomforbund er 50 år. Fellesorganisasjonen

Papers

Reports

 • Grønningsæter, AB. (2014) Omsorg for traumatiserte barn. Rapport fra evaluering av et opplæringstilbud til fosterforeldre. Universitet i Agder, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid
 • Angel, BØ & Grønningsæter, AB (2013) Evaluering av miljøterapeutteam i barneverntjenesten i Kristiansand kommune. Universitet i Agder, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid
 • Backe-Hansen, E., Havik, T. og Grønningsæter, A.B. (red)(2013) Fosterhjem for barns behov. Rapport fra et fireårig forskningsprogram. NOVA-rapport 16/13.
 • Grønningsæter, A. B. & Nielsen, R. A. (2011). Bolig, helse og sosial ulikhet. Oslo: Helsedirektoratet.

 • Elisabeth Backe-Hansen, Ellisiv Bakketeig, Heidi Gautun og Arne Backer Grønningsæter (2011) Siste utvei: Institusjonsplassering? Betydningen av barnevernsreformen fra 2004 for institusjonstilbudet. NOVA-rapport 21:2011

Other articles, op-eds

 • Angel, B.A. og Grønningsæter, A.B. (2013) Miljøterapeutteam i barneverntjenesten – skreddersøm i et kunnskapsbasert barnevern? Norges Barnevern

Dissertations

Slides and presentations

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Where we are