logo fafo 194x64
Beret Bråten
+47 90950264

Research areas

Manager, completed projects

Member, completed projects

Researcher (on leave)

Ph.d., statsvitenskap, Cand.polit., sosiologi Universitetet i Oslo

.

Publications

Articles

  • Bråten Beret. 2011. ’Hun oppfattes sikkert veldig som norsk’ – om betydningen av etnisk minoritetsbakgrunn når kandidater vurderes. Sosiologi i dag, nr. 3-4/2011, 108-132.

Fafo-reports

Fafo-papers

Other Fafo-publications

Book chapters

  • Bråten Beret. 2014. “Gagns mennesker og gode liv. Utdanning i foreldres oppdragerstrategier” i Bjerrum Nielsen Harriet (red.) Forskjeller i klassen. Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen. Oslo. Universitetsforlaget
  • Bråten Beret & Cecilie Thun. 2013. “Introduksjon” i Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge. Oslo. Akademika Forlag
  • Bråten Beret. 2013. “Den flerdimensjonale likestillingspolitikkens hvem, hva og hvorfor” i Beret Bråten & Cecilie Thun (red.) Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge. Oslo. Akademika. 2013
  • Bråten Beret. 2010. "Quotas or no Quotas? Including Politicians of Ethnic Minority Descent in Political Parties" in Bengtsson Bo, Per Strömblad & Ann-Helen Bay: Diversity. Inclusion and Citizenship in Scandinavia, s. 105-126, Cambrigde Scholars Publishing
  • Bråten Beret & Marte Ryste. 2004. ”Feminist søker fellesskap” i Femkamp, antologi om nordisk feminisme. Stockholm. Bang förlag

  • Bråten Beret. 2010. "Rettferdig representasjon” i Beatrice Halsaa & Anne Hellum (red.): Rettferdighet, s. 186-211. Universitetsforlaget

Books

  • Bråten Beret, Ellen Rømming, Knut Storberget, Kristin Skjørten & Astri Aas-Hansen. 2007. Bjørnen sover. Om vold i familien. Oslo. Aschehoug Forlag.

Papers

Reports

  • Bråten Beret. 2002. ”...det er kanskje noe i veien med de jævla hyllene da.” Unge feministers valg av arbeidsformer for å få til endringer i samfunnet. Hovedoppgave i sosiologi, Universitetet i Oslo

Other articles, op-eds

Dissertations

  • Bråten Beret. 2013. Folkestyrets innvandrere. Integrering i norske partier. Doktoravhandling. Institutt for statvitenskap. Det samfunnsfaglige fakultet. Universitetet i Oslo

Slides and presentations

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Where we are