logo fafo 194x64
Dag Olberg
+47 90935402

Research areas

Manager, completed projects

Researcher

.

Publications

Articles

 • Olberg, D. (2012). Regulating extended Work Shifts: Conflict lines and challenges for trade unions. Revista Internacional de Organizaciones, 2012, No. 9.

 • Olberg, D. & Pettersen, K-S. (2008). Den ekstreme tilgjengeligheten – arbeidstid i MST. Nordisk sosialt arbeid, 2(28), 100-111.

 • Olberg, D. & S.C. Trygstad (2007), Organisasjonsendring – om moter, myter og praksis.) I Hamskiftet. Oslo, Gyldendal Akademisk

 • Olberg, D. & Nicolaisen, D. (2005). Forsøk med 3+3-turnus i pleie- og omsorgssektoren. Søkelys på arbeidsmarkedet, 2(22), 157-164.

 • Olberg, D. (1997). Tekniske funksjonærer og arbeidsledere – endringer fra 1980 til 1995. Søkelys på arbeidsmarkedet 1997, årgang 14, 127-137.

 • Olberg, D. (1995). The Theory of Heroic Defeats: A Mixed Motivation Approach. Sociological Theory, 13(2) 178-196.

Fafo-reports

Fafo-papers

Other Fafo-publications

Book chapters

 • Olberg, D. (2016). Medleverturnus og tjenestekvalitet – hva sier ungdommene? I: Kari Ingstad, (red.) Turnus som fremmer heltidskultur. Gyldendal Akademisk.

 • Olberg, D. (2015). Regulating the Temporary Layoff Institution – Coalitions and Drift. I F. Engelstad & A. Hagelund (red.), Cooperation and Conflict the Nordic Way (s 136-156). Berlin: De Gruyter Open.

Books

Papers

Reports

 • Olberg, D. & Pettersen, K-S. (2006). Arbeidstid i barneverninstitusjonene og behandlingstiltaket MST. NOVA Rapport 8/06.
 • Jordfald, B., Kvinge, T. & Olberg, D. (2002). Sammendragsrapport: Sysselsetting og Arbeidsmarkedsprogrammet (1997-2001). Norges forskningsråd.
 • Olberg, D. (1991). European Norms and National Regulation - The Case of Standardisation. I F. Engelstad (red.), Social Inequality and Social Norms. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
 • Olberg, D. (1990). Segmentation and Flexibility - Models of Structural Change? I T. Lindbekk et al. (red.), Report from the First National Conference of Sociology, vol. I. Oslo: NAVF.

Other articles, op-eds

Dissertations

 • Olberg, D. (2004). Fleksibilitet og byråkrati. Omorganisering og interesseorganisering blant industrifunksjonærene i 1990-årene. Avhandling for dr.polit.-graden i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Slides and presentations

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Where we are