logo fafo 194x64
Magne Bråthen
+47 93252602

Research areas

Manager, current projects

Manager, completed projects

Researcher (on leave)

.

Publications

Articles

 • Bråthen, M. & Bakken, F. (2012). Seniorer i arbeidslivet - Hva påvirker beslutningen om å fortsette i jobb? Arbeid og velferd nr. 3-2012.

 • Bråthen, M. (2012). Arbeidsavklaringspenger - status ved utgangen av 2011. Arbeid og velferd nr. 1-2012.

 • Kalstø, Å. M., Bråthen, M. & Sørbø, J. (2011). Hvordan går det med de som har vært arbeidssøkere i 2 år? Arbeid og velferd nr. 1-2011.

 • Bråthen, M. (2011). Personer med nedsatt arbeidsevne - Hvem er de? Arbeid og velferd nr. 1-2011.

 • Grambo, A. C. & Bråthen, M. (2010). Hva gjør arbeidssøkerne etter NAV? Arbeid og velferd nr. 1-2010.

 • Bråthen, M. (2010). Uførepensjonisters tilknytning til arbeidslivet. Arbeid og velferd nr. 1-2010.

 • Bråthen, M. (2009). Overgang til arbeid for NAVs brukere. Arbeid og velferd nr. 4-2009.

 • Sørbø, J. & Bråthen, M. (2009). Permitteringer i en nedgangskonjunktur. Arbeid og velferd nr. 3-2009.

 • Bråthen, M. & Grambo, A. C. (2009). Sysselsettingseffekten av endrede regler for alderspensjon for 67-åringer. Arbeid og velferd nr. 2-2009.

 • Bakken, F. & Bråthen, M. (2008). Overgang fra ledighet til arbeid i ulike konjunkturer. Arbeid og velferd nr. 1-2008.

 • Bråthen, M. (2007). Seniorenes tilknytning til arbeidsmarkedet styrkes. Arbeid og velferd nr. 4-2007.

 • Bråthen, M. & Sørbø, J. (2008). Seniorer i industrien. Arbeid og velferd nr. 3-2008.

Fafo-reports

Fafo-papers

Other Fafo-publications

Book chapters

Books

Papers

Reports

 • Bråthen, M. & Bakken, F. (2013). Arbeid eller pensjon? En studie av hvilke faktorer som påvirker seniorers beslutning om å fortsette i jobb. Nav-rapport 1/2013.
 • Bråthen, M. (2011). Uførepensjonisters tilknytning til arbeidslivet. Nav-rapport 02/2011.
 • Bakken, F., Bråthen, M., Handal, J. & Aarethun, T. (2009). Hvordan vil en nedgangskonjunktur påvirke arbeidsinnvandrere i Norge? Nav-rapport 01/2009.
 • Bråthen, M. (2008). Tidligere arbeidssøkere ett år etter NAV – En oppfølgingsundersøkelse av arbeidssøkere som sluttet å melde seg ved NAV høsten 2006. Nav-rapport 02/2008.
 • Hamre, J. I. & Bråthen, M. (2006). Evaluering av ordinære arbeidsmarkedstiltak påbegynt 4. kvartal 2003. Dokumentasjon og analyse av effekter november 2004. Rapporter 2006/5. Oslo: Statistisk sentralbyrå.
 • Bråthen, M., Hamre, J. I. & Pedersen, T. (2005). Evaluering av ordinære arbeidsmarkedstiltak. Beskrivende analyse av deltakerne i 2002 og forslag til ny evalueringsmetode. Notater 2005/27. Oslo: Statistisk sentralbyrå.
 • Bråthen, M. & Vetvik, K. (2004). Sykefravær og uførepensjon blant innvandrere ansatt i storbykommuner. Rapporter 2004/26. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Other articles, op-eds

Dissertations

Slides and presentations

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Where we are