logo fafo 194x64
Mathilde Bjørnset

Researcher

.

Publications

Fafo-reports

 • Silje Sønsterudbråten og Mathilde Bjørnset
  Evaluering av gruppeveiledning for foreldre som er bekymret for sine ungdommer
  Fafo-rapport 2018:23
 • Mathilde Bjørnset, Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
  Rekrutteringspraksis blant virksomheter i det statlige mangfoldsnettverket
  Fafo-rapport 2018:01
 • Silje Andresen, Mathilde Bjørnset, Kaja Reegård og Jon Rogstad
  Tilpasninger og konsekvenser av fraværsgrensen i videregående opplæring
  Fafo-rapport 2017:33

Fafo-papers

Other Fafo-publications

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Where we are