logo fafo 194x64
Vidar Bakkeli
+47 90587617

Research areas

Member, current projects

Researcher (on leave)

Master in Technology, Innovation and Knowledge, TIK Centre for Technology, Innovation and Culture, University of Oslo


Bachelor Sociology, University of Oslo


Bachelor Social Anthropology, University of Oslo

Research areas

Local welfare services, innovation, LGBT.

.

Publications

Articles

  • Bakkeli, V. & Jensen, R. S. (2014). Større kompetanseutfordringer i små kommuner? Fagbladet Samfunn & Økonomi, 1/2014.

Fafo-reports

Fafo-papers

Other Fafo-publications

Book chapters

Books

Papers

Reports

Other articles, op-eds

Dissertations

  • Bakkeli, V. (2012). Åpne visjoner og interaksjon på tvers. Smarthusteknologi i en offentlig-privat innovasjonsprosess. Masteroppgave, TIK-senteret, Universitetet i Oslo

Slides and presentations

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Where we are