logo fafo 194x64
Den perfekte utenlandske arbeider – i fisk og hotell
Fafo Østforum seminar
Torsdag 12. april 2018, kl. 14.00–16.00
Fafo, Borggata 2B, Oslo

På programmet

Forsker II

Førstelektor
Researcher
Fafo
Researcher
Fafo

Program

Velkommen, ved Anne Mette Ødegård, Fafo

Innlegg ved

Rolf K. Andersen, Fafo. Lysark (pdf)

Jon Horgen Friberg, Fafo og Arnfinn H. Midtbøen, Institutt for samfunnsforskning (ISF). Lysark (pdf)

Kommentarer og samtale mellom forskerne og Elin Ørjasæter, Høyskolen Kristiania og Westerdals

Spørsmål fra salen

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo

villfisk industri hotellrenhold

 

 

 

 

 

Relevant publikasjon

2018 journal of ethnic and migration studiesFriberg og Midtbøen har forfattet artikkelen Ethnicity as skill: immigrant employment hierarchies in Norwegian low-wage labour markets som ble utgitt i Journal of Ethnic and Migration Studies i november 2017.

 

 

 

 

Fafo Østforum

er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Forumet har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer, - dette er arrangement nr 73. Ønsker du vårt ukentlige nyhetsbrev? - meld deg på her.

Østforum har i dag 25 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård. Les mer på nettsidene til Fafo Østforum

 

Forskningstema

Labour migration

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Where we are

Fafo Borggt2B