logo fafo 194x64
Midlertidig jobb – springbrett inn i arbeidsmarkedet?
Konferanse
Onsdag 11. april 2018, kl. 09.00-15.00
Fafo, Borggata 2B, Oslo

På programmet

Professor, School of Social Sciences and Humanities,

Lektor

Professor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Research Director
Fafo
Research Coordinator
Fafo
Researcher
Fafo
Researcher
Fafo
Researcher
Fafo

Program

08.30 Registrering og kaffe/te, frukt

09.00-10.35 Fleksible og midlertidige ansettelser i norsk og nordisk arbeidsliv

 • Kristin Alsos, Fafo: Velkommen

 • Jouko Nätti, University of Tampere: Flexible, atypical and temporary employment in Finland and the Nordic countries Last ned lysark

 • Trine Pernille Larsen, FAOS / Københavns universitet: Atypisk arbeid og prekære tilknytningsformer i dansk arbeidsliv Last ned lysark

 • Tomas Berglund, Göteborgs universitet: Utviklingstrekk i svensk arbeidsliv: Midlertidige ansettelser – en driver for dualisering og polarisering? Last ned lysark

10.35 Kaffepause 

10.55-11.45 Arbeidsgiveres bruk av midlertidige, fleksible ansettelser – hvorfor og hvordan?

 • Jørgen Svalund, Fafo: Arbeidsgiveres bruk av fleksible ansettelser i fem arbeidsintensive bransjer i Sverige og Norge – likheter og forskjeller Last ned lysark

 • Kristine Nergaard, Fafo: Tilknytningsformer og arbeidskraftstrategier i norske virksomheter

11.45 Lunsj

12.30-13.40 Midlertidige ansettelser – springbrett eller felle?

 • Jørgen Svalund, Fafo: Midlertidig ansattes bevegelser i arbeidsmarkedet i Norge og Sverige – integrering eller marginalisering? Last ned lysark

 • Roy A. Nielsen, Fafo: Midlertidig arbeid – en vei inn i stabilt, godt betalt arbeid? Last ned lysark

 • Beate Sletvold Øistad, Fafo: Virkninger av endringene i regelverket for midlertidige ansettelser i Norge 2015: En feilslått reform? Last ned lysark

13.40: Kaffepause

14.00-15.00 Utfordringer fremover

 • Paneldebatt: Robotisering og digitalisering – adjø til faste ansettelser og den nordiske modellen? Hvilke drivkrefter og konsekvenser kan forventes framover? Hvilke behov for ny sammenlignende kunnskap, data/statistikk og metoder reiser dette for arbeidslivsforskningen og myndighetene i Norden?

 • I panelet: Jouko Nätti, Trine Pernille Larsen, Tomas Berglund, Kristine Nergaard, Beate Øistad Sletvold og Jørgen Svalund. Debattleder: Anne Mette Ødegård.

15.00 Slutt

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo

Prosjekter

Konferansen markerer avslutningen på et norsk-svensk samarbeidsprosjekt finansiert av VAM-programmet til Norges forskningsråd. Målet med prosjektet har vært å studere hvordan midlertidige ansettelser påvirker folks jobbkarrierer og muligheter til å finne stabilt arbeid. Prosjektet sammenligner Norge og Sverige, og Fafo har samarbeidet med Institutionen för Arbetsvetenskap och Sociologi, Göteborgs universitet. Les mer om prosjektet Midlertidig arbeid: Blindgate eller springbrett til varig sysselsetting?

Samtidig presenteres nye resultater fra et strategisk instituttprogram om endringer i tilknytningsformer i norsk arbeidsliv som Fafo utfører for Arbeids- og sosialdepartementet. Les mer om prosjektet Tilknytningsformer i arbeidslivet

Temaside

På Fafos temasider finner du oversikt over forskere, publikasjoner, prosjekter, nyheter og arrangementer. Se temasiden: Ansettelsesformer

VAM-programmet

forskningsraadetVAM er det største samfunnsvitenskapelige forskningsprogrammet i Norge. VAM står for velferd, arbeidsliv og migrasjon, og programmet dekker et stort tematisk felt, mange disipliner og samfunnssektorer. Programmet startet i 2009, og avsluttes nå i 2018. Blant temaene som løftes fram er aldring, konsekvenser av økt velstand og rikdom, internasjonal migrasjon, familie og samfunn, verdiskaping og organisering i arbeidslivet, og oppslutning om, organisering og styring av velferdssamfunnet. Les mer om VAM på nettsidene til Norges forskningsråd

 

 

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Where we are