Welfare and living conditions
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Housing

Contact

Grødem, A. S. & Hansen, I. L. S.  (2015). Integration in homeownerland. The Norwegian housing regime and why it matters for immigrants’ social inclusion. Nordic Journal of Migration Research, 5(3).

Anne Skevik Grødem and Inger Lise Skog Hansen

Other publications

Grødem, A. S. & Hansen, I. L. S.  (2015). Integration in homeownerland. The Norwegian housing regime and why it matters for immigrants’ social inclusion. Nordic Journal of Migration Research, 5(3).

Anne Skevik Grødem and Inger Lise Skog Hansen

Hansen, I. L. S. (2013). Hvorfor må kommunene i stadig større grad se bolig og tjenester i sammenheng. Perspektivartikkel til Stortingsmelding 17 2012-13 Byggje – bu – leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar.

Inger Lise Skog Hansen

Nordvik, V., Hansen, I. L. S., Koren, C. & Lescher-Nuland, B. (2011). Den norske bostøtten. Effekter av en reform. NOVA Rapport 2/2011.

Viggo Nordvik, Inger Lise Skog Hansen, Charlotte Koren og Bjørn Lescher-Nuland

Grønningsæter, A. B. & Nielsen, R. A. (2011). Bolig, helse og sosial ulikhet. Oslo: Helsedirektoratet.

Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen

Hansen, I. L. S. & Øverås, S. (2007). Bolig for personer med psykiske lidelser og rusproblematikk. I E. Brodtkorb & M. Rugkåsa (red.), Under tak – mellom vegger. Perspektiver på boligens betydning i velferdsstaten. Gyldendal Akademisk.

Inger Lise Skog Hansen og Siv Øverås
Djuve, A. B. (1991). Hvem får lån i Husbanken? Hovedoppgave i sosialøkonomi, UiO.
Anne Britt Djuve

Grødem, A. S. & Hansen, I. L. S.  (2015). Integration in homeownerland. The Norwegian housing regime and why it matters for immigrants’ social inclusion. Nordic Journal of Migration Research, 5(3).

Anne Skevik Grødem and Inger Lise Skog Hansen

Hansen, I. L. S. (2013). Hvorfor må kommunene i stadig større grad se bolig og tjenester i sammenheng. Perspektivartikkel til Stortingsmelding 17 2012-13 Byggje – bu – leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar.

Inger Lise Skog Hansen

Nordvik, V., Hansen, I. L. S., Koren, C. & Lescher-Nuland, B. (2011). Den norske bostøtten. Effekter av en reform. NOVA Rapport 2/2011.

Viggo Nordvik, Inger Lise Skog Hansen, Charlotte Koren og Bjørn Lescher-Nuland

Grønningsæter, A. B. & Nielsen, R. A. (2011). Bolig, helse og sosial ulikhet. Oslo: Helsedirektoratet.

Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen

Hansen, I. L. S. & Øverås, S. (2007). Bolig for personer med psykiske lidelser og rusproblematikk. I E. Brodtkorb & M. Rugkåsa (red.), Under tak – mellom vegger. Perspektiver på boligens betydning i velferdsstaten. Gyldendal Akademisk.

Inger Lise Skog Hansen og Siv Øverås
Djuve, A. B. (1991). Hvem får lån i Husbanken? Hovedoppgave i sosialøkonomi, UiO.
Anne Britt Djuve