Pensions
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Pensions

Contact

At Fafo a group of researchers are working on pensions and benefits, including retirement and disability pension from the National Insurance, occupational pensions and contractual early retirement pension (AFP).


We are interested in both prevalence and use of different retirement schemes (retirement behaviour) and the schemes’ distributional impact. In addition, we focus on the formulation and organization of the different parts of the pension system and the interplay between them. We are especially interested in the different retirement and occupational pensions, and also the roles of the social partners.


The main goals of our research are:


• To describe and analyze changes in the Norwegian pension system and furthermore to explain what happens and why?
• To survey the use of different early retirement pensions and to explain variation over time and between groups


• To estimate costs and distributional consequences of different pension models and their components


• To compare and explain differences in retirement systems between different countries, including the causes behind changes and reforms


Our research is very empirical. Our conclusions are derived from data from interviews and surveys targeting employees, employers and actors within politics, administration and labor. In addition we use data from public registries to map and explain differences in benefit and retirement behavior, and as a means to measure the impact of policy changes and concrete measures.


We try to conduct comparative research, thus knowledge on retirement systems and reforms in other countries is important.

Midtsundstad, T. (2019). Which Norwegian Enterprises Offer the Poorest and the Best Pension Entitlements? Nordic Journal of Working Life Studies, 9(1) Published 24. mars 2019. DOI: https://doi.org/10.18291/njwls.v9i1.113083

Tove Midtsundstad

Midtsundstad, T. (2018).Seniorers mulighet for gradvis nedtrapping fra arbeidslivet. Søkelys på arbeidslivet, 35(4):313-329.

Tove Midtsundstad

Grødem, A. S. & Hippe, J. M. (2018). Networking, lobbying and bargaining for pensions: trade union power in the Norwegian pension reform. Journal of Public Policy, May.

Anne Skevik Grødem & Jon M. Hippe

Hermansen, Å & Midtsundstad, T. (2018). The effect of retaining bonuses on delaying early retirement – financial incentives revisited. Nordic Journal of Working Life Studies, vol. 8(1): 43-63. DOI: http://dx.doi.org/10.18291/njwls.v8i1.104848

Å. Hermansen og T. Midtsundstad

Pedersen, A. W., Hippe, J. M., Grødem, A. S. & Sørensen, O. B. (2018). Trade unions and the politics of occupational pensions in Denmark and Norway. Transfer 2018, 24(1), 109–122.

Pedersen, A. W., Hippe, J. M., Grødem, A. S. & Sørensen, O. B.

Grødem, A. S., Hagelund, A., Hippe, J. M. & Trampusch, C. (2018). Beyond coverage: the politics of occupational pensions and the role of trade unions. Introduction to special issue. Transfer 2018, 24(1), 9–23.

Grødem, A.S., Hagelund, A., Hippe, J.M. and Trampusch, C

Midtsundstad, T. (2018). The Norwegian Unemployment-Disability Paradox. (Chap. 44, pp 455-472). In E. M. Hohnerlein, S. Hennionen, O. Kaufmann (eds.). Employment Biographies and Social Protection in Europe. [Erwerbsverlauf und sozialer Schutz in Europa/Les parcours professionnels et la protection sociale en Europe]. Berlin: Springer Nature. DOI: 10.1007/978-3-662-56033-4_46 (tysk kortversjon, Chap. 45, pp. 476-486; fransk kortversjon, Chap. 46, pp. 487-496) 

T. Midtsundstad

Hippe, J. M., Lillevold, P. & Vøien, H. G. (2017). Alle skal med? En analyse av frafall i AFP-ordningen. Søkelys på arbeidsmarkedet, nr. 1-2–2017, s. 5–23.

Jon M. Hippe, Pål Lillevold og Hans Gunnar Vøien

T. Midtsundstad and R. A. Nielsen (2016). Do workplace interventions reduce disability rates? Occupational Medicine, vol. 66(9): 691-697. Doi: 10.1093/occmed/kqw169. First published online: December 16, 2016.

T. Midtsundstad and Roy A. Nielsen

Å. Hermansen & T. Midtsundstad (2015). På nett - hvor lett? Bruk av nettbaserte informasjonstjenester om pensjonsrettigheter blant ansatte i privat sektor. Søkelys på arbeidslivet, vol. 32(1-2): 158-177.

Å. Hermansen & T. Midtsundstad
Hippe, J. M. & Steen, S. I. (2015). Før tariffoppgjøret 2016: Adgangen til å opprette (brede) felles tjenestepensjonsordninger. Arbeidsrett, 12(2), 194-212.
Jon M. Hippe og Sven Iver Steen

Å. Hermansen (2015). Retaining older workers: The effect of phased retirement on delaying early retirement. Nordic Journal of Social Research. Vol. 6.

T. Midtsundstad (2015). Utviklingen av AFP- og tjenestepensjonsrettigheter etter 2000. [The contractual pension AFP and occupational pension schemes 2000-2012]. I H. Dale-Olsen (red.), Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Oslo: Gyldendal Akademisk.

T. Midtsundstad

Å. Hermansen (2014). Additional leave as the determinant of retirement timing—retaining older workers in Norway. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 4.

Å. Hermansen og T. Midtsundstad (2013). Kjennskap til arbeidsmarkedsbaserte pensjoner i privat sektor. Søkelys på arbeidslivet, vol. 30(1-2):107-123.

Åsmund Hermansen og Tove Midtsundstad

T. Midtsundstad, R. A. Nielsen & Å. Hermansen (2012). Tilrettelegging og seniortiltak - påvirker det kommuneansattes sykefravær og tidligpensjonering? Søkelys på arbeidslivet, vol. 29(1-2):130-150.

T. Midtsundstad, R. A. Nielsen and Å. Hermansen

T. Midtsundstad, Å. Hermansen & R. A. Nielsen (2012). Effects of companies' initiative to reduce early retirement among older workers. Nordic Journal of Working Life Studies, vol. 2(3):89-108.

T. Midtsundstad, Å. Hermansen and R. A. Nielsen

T. Midtsundstad (2012). "Pengene eller livet? Eldres arbeidsmotivasjon og yrkesdeltakelse", I S. Stjernø & E. Øverbye (red.), Arbeidslinja. Arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten. Oslo: Universitetsforlaget.

Tove Midtsundstad

T. Midtsundstad (2009). Går vi av tidlig for å pleie mor? Søkelys på arbeidslivet, vol. 26(2):237-252.

T. Midtsundstad

J. M. Hippe, T. Midtsundstad og G. Veland (2007), "Dit ingen trodde man skulle ...", I Dølvik m.fl. (reds.), Hamskiftet. Den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

J. M. Hippe, T. Midstundstad og G. Veland

T. Midtsundstad (2005). Ikke nødvendigvis sliten... En analyse av AFP-pensjonering i staten. Søkelys på arbeidsmarkedet, vol. 22(2):217-232.

T. Midtsundstad

T. Midtsundstad & J. M. Hippe (2005), "Pensjoner i arbeidsmarkedet", I H. Torp (red.), Nytt arbeidsliv. Medvirkning, inkludering og belønning. Oslo: Gyldendal Akademisk.

T. Midtsundstad & J. M. Hippe

T. Midtsundstad (2003). Yrke bestemmer avgangen. En beskrivelse av tidlig pensjonering i staten. Søkelys på arbeidsmarkedet, vol. 21(1):103-112.

T. Midtsundstad

Hippe, J. M. (1996). Pension – hvordan og til hvem? Nordisk Forsikringstidsskrift, 3/96.

Jon M. Hippe

Other publications

Midtsundstad, T. (2019). Which Norwegian Enterprises Offer the Poorest and the Best Pension Entitlements? Nordic Journal of Working Life Studies, 9(1) Published 24. mars 2019. DOI: https://doi.org/10.18291/njwls.v9i1.113083

Tove Midtsundstad

Midtsundstad, T. (2018).Seniorers mulighet for gradvis nedtrapping fra arbeidslivet. Søkelys på arbeidslivet, 35(4):313-329.

Tove Midtsundstad

Grødem, A. S. & Hippe, J. M. (2018). Networking, lobbying and bargaining for pensions: trade union power in the Norwegian pension reform. Journal of Public Policy, May.

Anne Skevik Grødem & Jon M. Hippe

Hermansen, Å & Midtsundstad, T. (2018). The effect of retaining bonuses on delaying early retirement – financial incentives revisited. Nordic Journal of Working Life Studies, vol. 8(1): 43-63. DOI: http://dx.doi.org/10.18291/njwls.v8i1.104848

Å. Hermansen og T. Midtsundstad

Pedersen, A. W., Hippe, J. M., Grødem, A. S. & Sørensen, O. B. (2018). Trade unions and the politics of occupational pensions in Denmark and Norway. Transfer 2018, 24(1), 109–122.

Pedersen, A. W., Hippe, J. M., Grødem, A. S. & Sørensen, O. B.

Grødem, A. S., Hagelund, A., Hippe, J. M. & Trampusch, C. (2018). Beyond coverage: the politics of occupational pensions and the role of trade unions. Introduction to special issue. Transfer 2018, 24(1), 9–23.

Grødem, A.S., Hagelund, A., Hippe, J.M. and Trampusch, C

Midtsundstad, T. (2018). The Norwegian Unemployment-Disability Paradox. (Chap. 44, pp 455-472). In E. M. Hohnerlein, S. Hennionen, O. Kaufmann (eds.). Employment Biographies and Social Protection in Europe. [Erwerbsverlauf und sozialer Schutz in Europa/Les parcours professionnels et la protection sociale en Europe]. Berlin: Springer Nature. DOI: 10.1007/978-3-662-56033-4_46 (tysk kortversjon, Chap. 45, pp. 476-486; fransk kortversjon, Chap. 46, pp. 487-496) 

T. Midtsundstad

Hippe, J. M., Lillevold, P. & Vøien, H. G. (2017). Alle skal med? En analyse av frafall i AFP-ordningen. Søkelys på arbeidsmarkedet, nr. 1-2–2017, s. 5–23.

Jon M. Hippe, Pål Lillevold og Hans Gunnar Vøien

T. Midtsundstad and R. A. Nielsen (2016). Do workplace interventions reduce disability rates? Occupational Medicine, vol. 66(9): 691-697. Doi: 10.1093/occmed/kqw169. First published online: December 16, 2016.

T. Midtsundstad and Roy A. Nielsen

Å. Hermansen & T. Midtsundstad (2015). På nett - hvor lett? Bruk av nettbaserte informasjonstjenester om pensjonsrettigheter blant ansatte i privat sektor. Søkelys på arbeidslivet, vol. 32(1-2): 158-177.

Å. Hermansen & T. Midtsundstad
Hippe, J. M. & Steen, S. I. (2015). Før tariffoppgjøret 2016: Adgangen til å opprette (brede) felles tjenestepensjonsordninger. Arbeidsrett, 12(2), 194-212.
Jon M. Hippe og Sven Iver Steen

Å. Hermansen (2015). Retaining older workers: The effect of phased retirement on delaying early retirement. Nordic Journal of Social Research. Vol. 6.

T. Midtsundstad (2015). Utviklingen av AFP- og tjenestepensjonsrettigheter etter 2000. [The contractual pension AFP and occupational pension schemes 2000-2012]. I H. Dale-Olsen (red.), Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Oslo: Gyldendal Akademisk.

T. Midtsundstad

Å. Hermansen (2014). Additional leave as the determinant of retirement timing—retaining older workers in Norway. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 4.

Å. Hermansen og T. Midtsundstad (2013). Kjennskap til arbeidsmarkedsbaserte pensjoner i privat sektor. Søkelys på arbeidslivet, vol. 30(1-2):107-123.

Åsmund Hermansen og Tove Midtsundstad

T. Midtsundstad, R. A. Nielsen & Å. Hermansen (2012). Tilrettelegging og seniortiltak - påvirker det kommuneansattes sykefravær og tidligpensjonering? Søkelys på arbeidslivet, vol. 29(1-2):130-150.

T. Midtsundstad, R. A. Nielsen and Å. Hermansen

T. Midtsundstad, Å. Hermansen & R. A. Nielsen (2012). Effects of companies' initiative to reduce early retirement among older workers. Nordic Journal of Working Life Studies, vol. 2(3):89-108.

T. Midtsundstad, Å. Hermansen and R. A. Nielsen

T. Midtsundstad (2012). "Pengene eller livet? Eldres arbeidsmotivasjon og yrkesdeltakelse", I S. Stjernø & E. Øverbye (red.), Arbeidslinja. Arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten. Oslo: Universitetsforlaget.

Tove Midtsundstad

T. Midtsundstad (2009). Går vi av tidlig for å pleie mor? Søkelys på arbeidslivet, vol. 26(2):237-252.

T. Midtsundstad

J. M. Hippe, T. Midtsundstad og G. Veland (2007), "Dit ingen trodde man skulle ...", I Dølvik m.fl. (reds.), Hamskiftet. Den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

J. M. Hippe, T. Midstundstad og G. Veland

T. Midtsundstad (2005). Ikke nødvendigvis sliten... En analyse av AFP-pensjonering i staten. Søkelys på arbeidsmarkedet, vol. 22(2):217-232.

T. Midtsundstad

T. Midtsundstad & J. M. Hippe (2005), "Pensjoner i arbeidsmarkedet", I H. Torp (red.), Nytt arbeidsliv. Medvirkning, inkludering og belønning. Oslo: Gyldendal Akademisk.

T. Midtsundstad & J. M. Hippe

T. Midtsundstad (2003). Yrke bestemmer avgangen. En beskrivelse av tidlig pensjonering i staten. Søkelys på arbeidsmarkedet, vol. 21(1):103-112.

T. Midtsundstad

Hippe, J. M. (1996). Pension – hvordan og til hvem? Nordisk Forsikringstidsskrift, 3/96.

Jon M. Hippe

Grødem, A. S. & Hippe, J. M. (2018). Networking, lobbying and bargaining for pensions: trade union power in the Norwegian pension reform. Journal of Public Policy, May.

Anne Skevik Grødem & Jon M. Hippe

Pedersen, A. W., Hippe, J. M., Grødem, A. S. & Sørensen, O. B. (2018). Trade unions and the politics of occupational pensions in Denmark and Norway. Transfer 2018, 24(1), 109–122.

Pedersen, A. W., Hippe, J. M., Grødem, A. S. & Sørensen, O. B.

Grødem, A. S., Hagelund, A., Hippe, J. M. & Trampusch, C. (2018). Beyond coverage: the politics of occupational pensions and the role of trade unions. Introduction to special issue. Transfer 2018, 24(1), 9–23.

Grødem, A.S., Hagelund, A., Hippe, J.M. and Trampusch, C

Hippe, J. M., Lillevold, P. & Vøien, H. G. (2017). Alle skal med? En analyse av frafall i AFP-ordningen. Søkelys på arbeidsmarkedet, nr. 1-2–2017, s. 5–23.

Jon M. Hippe, Pål Lillevold og Hans Gunnar Vøien

Bjøru, E. C., Despriee, J., Hippe, J. M., Johnsen, T., Lillevold, P. & Røtnes, R. (2016). Økonomiske effekter av strengere kapitalkrav til pensjonskasser. Rapport nr. 44-2016. Samfunnsøkonomisk analyse.

Emil Cappelen Bjøru, Johann Despriee, Jon M. Hippe, Thore Johnsen, Pål Lillevold og Rolf Røtnes

Å. Hermansen & T. Midtsundstad (2015). På nett - hvor lett? Bruk av nettbaserte informasjonstjenester om pensjonsrettigheter blant ansatte i privat sektor. Søkelys på arbeidslivet, vol. 32(1-2): 158-177.

Å. Hermansen & T. Midtsundstad
Hippe, J. M. & Steen, S. I. (2015). Før tariffoppgjøret 2016: Adgangen til å opprette (brede) felles tjenestepensjonsordninger. Arbeidsrett, 12(2), 194-212.
Jon M. Hippe og Sven Iver Steen

T. Midtsundstad (2007), "Sliternes pensjon", Kronikk i Dagbladet, 6. mai

T. Midtsundstad

A.I.Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik (2006), Utredning om seniorer og omstilling. AFI-rapport. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.

A.I.Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik

T. Midtsundstad (2004), "En betydelig seniorutfordring i staten". Artikkel i SSPS nyhetsbrev 06/04, Oslo: Senter for seniorpolitikk.

T. Midtsundstad

Hippe, J. M. (1996). Pension – hvordan og til hvem? Nordisk Forsikringstidsskrift, 3/96.

Jon M. Hippe

Hippe, J. M. & Pedersen, A. W. (1995). The labour movement, social policy and occupational welfare in Norway. In Shalev (ed.), Occupational Welfare and the Welfare state in Comparative Perspective. New York: Plenum Press.

Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen

Hippe, J. M. (1992). Eksperimentet som feilet? Velferdsstaten bedriftene og førtidspensjoneringen. I Daatland (red.), ... Og du skal leve lenge i landet. Oslo: Universitetsforlaget.

Jon M. Hippe

Hippe, J. M. & Pedersen, A. W. (1991). Tilleggspensjoner – offentlig eller privat ansvar. I Hatland (red.), Trygd som fortjent? Oslo: Ad Notam.

Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen

Hippe, J. M. & Pedersen, A. W. (1990). The labour movement, social policy and occupational welfare in Norway. Paper presentert ved den XII verdenskongressen i sosiologi, Madrid 9.–13. juli.

Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen

Hippe, J. M. & Pedersen, A. W. (1989). Beregninger av ulike trygdesystem. Notat til Dagbladet 31.08.89.

Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen

Midtsundstad, T. & Nielsen, R. (2017). Seniorer som starter for seg sjøl - hvem er de og hva gjør de? Paper til nordisk forskerkonferanse i regi av FOSA-nettverket, Raumergården Gjerdrum, 8. og 9. juni 2017.

Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen

Midtsundstad, T. (2017), Aldring ingen hindring? Hvem ansetter eldre over 67 år, og hvorfor?, Paper til nordisk forskerseminar i regi av FOSA-nettverket, Raumergården Gjerdrum, 8. og 9. juni 2017.

Tove Midtsundstad

Midtsundstad, T. & Hermansen, Å. (2017). The effects of retention measures on retirement timing – do financial crises matter? Paper, 15th Annual ESPAnet Conference, Lisabon, 14.-16. September 2017

T. Midtsundstad & Å. Hermansen

Midtsundstad, T. & Nielsen, R. A. (2017). Effects of Norwegian companies initiatives to postpone retirement. Paper accepted, he 13th Conference of the European Sociological Association, Athen, 29. August - 1, September 2017.

Midtsundstad, T. & Nielsen, R. A.

Midtsundstad, T. & Hermansen, Å. (2017). The effect of retaining measures on retirement timing — does it depend on company’s possibility to adjust the work environment? Paper presented at 13th Conference of the European Sociological Association, Athen, 29. August - 1. September 2017.

Midtsundstad, T. & Hermansen, Å.

Å. Hermansen & T. Midtsundstad (2016). The effect of retaining measures on retirement timing — depending on occupation, level of education and income group. Paper presentert på NFRs avslutningskonferanse for sykefraværsprogrammet - "Sykefravær, arbeid og helse", Bergen, 26.-27. mai 2016.

Åsmund hermansen og Tove Midtsundstad

T. Midtsundstad (2016). Employment promotion policies, social benefits, and the interaction of social protection schemes for senior workers in Norway. Paper. Workshop "Longevity and Employment Biographies: the Challenges of Social Protection in Europe", Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich, 9.-10. june 2016.

T. Midtsundstad

T. Midtsundstad (2016). Partial retirement and flexible retirement schemes in Norway. Expert Workshop - "Extending working lives through flexible retirement schemes." Eurofound, Brussels, 8. April 2016.

T. Midtsundstad

Hermansen, Å. & Midtsundstad, T. (2015). "The effect of retaining bonuses on early retirement - retaining older Norwegian workers." Paper presented at The 12th ESA e Conference - Differences, Inequalities and Social Imagination, Praha, 25.-28. August 2015.

Å. Hermansen and T. Midtsundstad

T. Midtsundstad (2014), Flexible retirement in Norway. Working paper til workshopen "Flexible Retirement Following the Scandinavian Model",  German Bundestag, Berlin, 1. December 2014.

T. Midtsundstad

T. Midtsundstad & Å. Hermansen (2013),  Arbeid, pensjon eller begge deler? Analyse av seniortiltaks betydning for valget mellom full AFP, og del-AFP og fortsatt arbeid, Paper presentert på nordisk forskerkonferanse (eldre i arbeidslivet) i Oslo, 30. oktober 2013.

T. Midtsundstad & Å. Hermansen

T. Midtsundstad & H. Bogen (2012), Increased use of financial incentives in Nordic labour markets and welfare policy. Paper til «Changing World of Work Nordic Working Life and - Research under pressure?», The 6th Nordic Working Life Conference, Elsinore, Denmark, April 25th-27th 2012.

T. Midtsundstad og H. Bogen

T. Midtsundstad (2010), Effects of Companies’ Initiative to Reduce Early Retirement, presented at The International Federation on Ageing 10th Global Conference, Melbourne, Australia 3.-6. May 2010.

T. Midtsundstad

T. Midtsundstad (2009), Effects of Active Ageing policy and practice. Paper lagt fram på ESA-konferansen i Lisboa, 3. September 2009.

T. Midtsundstad

T. Midtsundstad (2005), Inclusive Workplace's and Older Employees. An analysis of differences in enterprises' investment in initiatives for senior workers. Paper presented at the international research conference “Promoting Active Ageing in Work Life", Oslo 3. juni 2005.

T. Midtsundstad

T. Midtsundstad (2001), "AFP - sliternes ordning? En foreløpig analyse av tidligpensjonering og AFP-bruk i LO-NHO-området", Paper, presentert på Trygdeforskerseminaret, Oslo  6. og 7. desember 2001.

T. Midtsundstad

T. Midtsundstad (2001). AFP - sliternes ordning? En analyse av tidligpensjonering og bruk av AFP i LO-NHO-området. Paper til Trygdeforskerseminaret, i Oslo, 6. og 7. oktober 2001.

T. Midtsundstad

E. Dahl and T. Midtsundstad (1994), " Early retirement in Norway: Expulsion or attraction? Results from a national survey. Paper, The 5. Biennnal Conference of  European Society of  Medical Sociology, Wien 16.-18.  September 1994.

E. Dahl and T. Midtsundstad

Hippe, J. M. & Pedersen, A. W. (1990). The labour movement, social policy and occupational welfare in Norway. Paper presentert ved den XII verdenskongressen i sosiologi, Madrid 9.–13. juli.

Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen

Poulsen, O.M.,.Fridriksson, J.F.,Tomasson, K., Midtsundstad, T., Mehlum, I.S., Hilsen, A.I., Nilsson, K. and Albin, M. (2017). Working environment and work retention. TemaNord 2017: 559. Copenhagen: Nordic Council of Ministers.

Poulson, O.M., Fridriksson, J.F., Tomasson, K., Midtsundstad, T.I., Mehlum, I.S., Hilsen, A.I., Nilsson, K., Albin, M..

M. Tofteng, T. Midtsundstad og R. Bjørnstad (2016). Sammendragnotat -  Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet. Rapport nr. 52 2016. Oslo: Samfunnsøkonomisk Analyse AS.

M. Tofteng, T.Midtsundstad og Roger Bjørnstad

Bjøru, E. C., Despriee, J., Hippe, J. M., Johnsen, T., Lillevold, P. & Røtnes, R. (2016). Økonomiske effekter av strengere kapitalkrav til pensjonskasser. Rapport nr. 44-2016. Samfunnsøkonomisk analyse.

Emil Cappelen Bjøru, Johann Despriee, Jon M. Hippe, Thore Johnsen, Pål Lillevold og Rolf Røtnes

T. Midtsundstad and A. I. Hilsen (2015). National Report Norway. In: Hasselhorn HM, Apt W (2015). Understanding employment participation of older workers: Creating a knowledge base for future labour market challenges. Research Report. Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS) and Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA). BMAS/ BAuA, Berlin.

T. Midtsundstad and A. I. Hilsen
Magne Bråthen og Frøydis Bakken

T. Midtsundstad (2012), "The long road from attitudes to action. Host country discussion paper - Norway", EU's Peer Review on Extending Working Life. The tripartite cooperation and the role of the Centre for Senior Policy Programme, Oslo, 20. april 2012.

T. Midtsundstad

A.I.Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik (2006), Utredning om seniorer og omstilling. AFI-rapport. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.

A.I.Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik

T. Midtsundstad (2005), "Det norske pensjonssystemet - oppbygging og fordelingsvirkninger", Faktahefte om pensjoner. Trondheim: Sparebank1 Midt-Norge.

T. Midtsundstad

T. Midtsundstad (2005), "Årsaker til førtidspensjonering i Norge", Artikkel i Forskerblikk på aldring og eldre. Oslo: Senter for seniorpolitikk.

T. Midtsundstad

K. Francke, H. Nordvik, J.M. Hippe, A. Gleinsvik og T. Midtsundstad (2004), En fakta- og kunnskapsplattform for KLPs valg av egenkapitalmodell. Rapport utarbeidet for KLPs styre, 16. februar 2004.

K. Francke, H. Nordvik, J.M. Hippe, A. Gleinsvik og T. Midtsundstad

A. Gleinsvik, C. Holter og T. Midtsundstad (2004), Kommunenes pensjonskostnader -  virkninger av endringer i markedsstruktur. Econ-rapport 2004-073. Oslo: Econ.

A. Gleinsvik, C. Holter og T. Midtsundstad

E. Dahl og T. Midtsundstad (1995),"Hvorfor går eldre arbeidstakere av før ordinær pensjonsalder?", I Sysselsetting og arbeidsledighet. Oslo: Norges forskningsråd.

E. Dahl og T. Midtsundstad

E. Dahl & T. Midtsundstad (1994), "Hvorfor går noen av før ordinær pensjonsalder: Vil de eller er må de? Resultater fra en retrospektiv kohortundersøkelse. Vedlegg V, NOU 1994: 2 Fra arbeid til pensjon. Oslo:Sosial- og helsedepartementet.

E. Dahl & T. Midtsundstad

T. Midtsundstad (2015). Virksomheter og arbeidstakeres tilpasning til aldersgrensene. Foredrag for Aldersgrenseutvalget 3. november 2015.

T. Midtsundstad

T. Midtsundstad, R, A. Nielsen & Å. Hermansen (2015). Hvem jobber ffram til og over aldersgrensene - og hvor jobber de? Foredrag, Pensjonsforum 16. oktober 2015.

T. Midtsundstad

Midtsundstad, T. (2007). AFP - pensjonssystemets gjøkunge? Foredrag om AFP-ordningen på faglig forspill, Fafos sommerfest, 24. august 2007.

Tove Midtsundstad

Midtsundstad, T. (2004). Pensjonsreform og førtidspensjoner - enda et komplisert samspill. Foredrag på Fafo-seminar (komentar til Pensjonsommisjonens 1. rapport), Oslo 29. september 2004.

Tove Midtsundstad

Midtsundstad, T. (2004). Pensjonsreform og tidligpensjonering - hva med AFP? Foredrag for Stortingets finanskomite, september 2004.

Tove Midtsundstad

T. Midtsundstad (2015). IA som strategi for lengre yrkeskarrierer. En analyse av virksomhetenes seniorpolitikk og dens effekt på tidligpensjoneringen. Avhandling for graden Phd. Nr. 537. Oslo: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i  Oslo.

Tove Midtsundstad

T. Midtsundstad og J. M. Hippe (2013), "Seniorpolitikk etter pensjonsreformen". Artikkel publisert på SSPs nettsider, 22. februar 2013.

T. Midtsundstad og J. M. Hippe

T. Midtsundstad (2008), "Hva skjer med uførepensjonen?", Magasinet for fagorganiserte, nr. 2, s. 48-49.

T. Midtsundstad

T. Midtsundstad (2008), "AFP - syndebukk og redningsplanke", Magasinet for fagorganiserte nr. 2, s. 26-27 (og i bilag til alle LOs fagblader).

T. Midtsundstad

T. Midtsundstad (2007), "Sliternes pensjon", Kronikk i Dagbladet, 6. mai

T. Midtsundstad

T. Midtsundstad (2007), "Hvem taper på den nye AFP-ordningen", Kronikk i Dagbladet, 30. april

T. Midtsundstad

T. Midtsundstad og H. Jacobsen (2007), "AFP fra A til Å...", Fellesforbundets nettside, 15. oktober 2007 (publisert i forbindelse med Landsmøtet).

T. Midtsundstad og H.Jacobsen

T. Midtsundstad (2006), "Flere syke og ledige", Kronikk i Dagens Næringsliv, 20. oktober.

T. Midtsundstad

T. Midtsundstad (2005), "Flere valgmuligheter for AFP og fleksibel folketrygd". Tidsskriftet Velferd, nr. 4 2005.

T. Midtsundstad

J.M. Hippe, T. Midtsundstad & G. Veland (2005), "Etter pensjonsforliket", Kronikk i LO Aktuelt, nr. 11 2005, s. 38-39.

J.M. Hippe, T. Midtsundstad & G. Veland

J. M. Hippe & T. Midtsundstad (2005), "Hvem lurer hvem?", Kronikk i Dagsavisen, 19. mai 2005.

J. M. Hippe & T. Midtsundstad

T. Midtsundstad (2005), "AFP hjelper de svakeste", Kronikk i Aftenposten, 6. januar 2005.

T. Midtsundstad

T. Midtsundstad (2004), "En betydelig seniorutfordring i staten". Artikkel i SSPS nyhetsbrev 06/04, Oslo: Senter for seniorpolitikk.

T. Midtsundstad

T. Midtsundstad (2004), "Hvor mange har rett til å gå av med AFP? Trygd & Pensjon, nr. 3 2004. ISSN 0801-2881 (tidl. Skattebetaleren). Oslo: Skattebetalerforeningen.

T. Midtsundstad

T. Midtsundstad ( 2003), "Sammensatte årsaker til tidligpensjonering", Artikkel i SSPs Nyhetsbrev 45+, Oslo: Senter for seniorpolitikk.

T. Midtsundstad

T. Midtsundstad (2002), "Variasjon i avgangsmønster etter yrke og utdanningsnivå", Trygd & Pensjon, nr. 1 2002. ISSN 0801-2881 (tidl. Skattebetaleren).  Oslo: Skattebetalerforeningen.

T. Midtsundstad

Hippe, J. M. & Pedersen, A. W. (1995). The labour movement, social policy and occupational welfare in Norway. In Shalev (ed.), Occupational Welfare and the Welfare state in Comparative Perspective. New York: Plenum Press.

Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen

Hippe, J. M. (1992). Eksperimentet som feilet? Velferdsstaten bedriftene og førtidspensjoneringen. I Daatland (red.), ... Og du skal leve lenge i landet. Oslo: Universitetsforlaget.

Jon M. Hippe

Hippe, J. M. & Pedersen, A. W. (1991). Tilleggspensjoner – offentlig eller privat ansvar. I Hatland (red.), Trygd som fortjent? Oslo: Ad Notam.

Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen