logo fafo 194x64

Andre


Rådgiver

Har vært innleder eller kommentator på

Hvor langt er det fra arbeidsavklaringspenger til arbeid?


Seniorrådgiver

Har vært innleder eller kommentator på

Hvor langt er det fra arbeidsavklaringspenger til arbeid?


HR-sjef

Har vært innleder eller kommentator på

Hvor langt er det fra arbeidsavklaringspenger til arbeid?

Svein Oppegaard
Direktør, område arbeidslivspolitikk

Shen Mingming
Professor, School of Government, and Director, Research Centre for Contemporary China

Bjørn Haugstad
Statssekretær (H)

Har vært innleder eller kommentator på

Kompetansepolitikkens plass mellom utdanning og arbeidsliv

Lars Andreas Lunde
Statssekretær (H)

Har vært innleder eller kommentator på

Gjennomføring av bærekraftsmålene i Norge

Olemic Thommessen
Stortingspresident

Har vært innleder eller kommentator på

Gjennomføring av bærekraftsmålene i Norge

Bernt G. Apeland
Generalsekretær

Har vært innleder eller kommentator på

Gjennomføring av bærekraftsmålene i Norge


Assisterende generalsekretær
FN-sambandet

Har vært innleder eller kommentator på

Gjennomføring av bærekraftsmålene i Norge

Trygve Ølfarnes
Visedirektør

Har vært innleder eller kommentator på

Gjennomføring av bærekraftsmålene i Norge

Jan Egeland
Generalsekretær

Vigdis Vevstad
Researcher at Fafo and chair of the board of NIM. Guest researcher at Centre for Human Rights, University of Oslo, Norway
SonConsult, Norway

Liv Tørres
Generalsekretær

Har vært innleder eller kommentator på

Hvordan kan Norge ta imot og bosette flyktningene?

Vidar Helgesen
Statsråd og stabssjef (H)

Har vært innleder eller kommentator på

Utfordringer og alternativer for europeisk asylpolitikk


Seniorrådgiver
Flyktninghjelpen

Har vært innleder eller kommentator på

Utfordringer og alternativer for europeisk asylpolitikk

Nora Ingdal
Leder av utdanning i

Har vært innleder eller kommentator på

Kan syriske flyktninger hjelpes der de er?


Seniorrådgiver for Midtøsten
Flyktninghjelpen

Har vært innleder eller kommentator på

Kan syriske flyktninger hjelpes der de er?

Anja Bredal
Forsker

Har vært innleder eller kommentator på

Minoritetsrådgiver - avlaster eller lagspiller?

Solveig Horne
Statsråd (FrP)

Har vært innleder eller kommentator på

Mindreårige ofre for menneskehandel

Hilde Lidén
Forsker I

Har vært innleder eller kommentator på

Mindreårige ofre for menneskehandel


Daglig leder
JobbX karrieresenter


Minoritetsrådgiver
Ulsrud videregående skole, Oslo

Har vært innleder eller kommentator på

Minoritetsrådgiver - avlaster eller lagspiller?


Rådgiver, Avdeling for læringsmiljø og rådgivning på Hamar
Utdanningsdirektoratet

Har vært innleder eller kommentator på

Minoritetsrådgiver - avlaster eller lagspiller?

Terje Skjerpen
Forsker

Har vært innleder eller kommentator på

Hvordan virker allmenngjorte tariffavtaler?

Torill Lødemel
Fagdirektør

Har vært innleder eller kommentator på

Hvordan virker allmenngjorte tariffavtaler?


Sentralstyremedlem
AUF

Har vært innleder eller kommentator på

Minoritetsrådgiver - avlaster eller lagspiller?


Direktør
GREAT

Har vært innleder eller kommentator på

Beyond extremism: Religious revival in Mali

Har vært innleder eller kommentator på

Beyond extremism: Religious revival in Mali


Områdeleder

Har vært innleder eller kommentator på

Beyond extremism: Religious revival in Mali


Spesialrepresentant for Sahel/Maghreb

Har vært innleder eller kommentator på

Beyond extremism: Religious revival in Mali


Underdirektør

Har vært innleder eller kommentator på

Beyond extremism: Religious revival in Mali

Kaja Walløe
Fylkesstyremedlem

Har vært innleder eller kommentator på

Minoritetsrådgiver - avlaster eller lagspiller?

Eli Mette Jarbo
Avdelingsdirektør

Har vært innleder eller kommentator på

Framtidens tariffavtaler

Anders Kjellberg
Professor

Har vært innleder eller kommentator på

Framtidens tariffavtaler


Seksjonssjef i fagstaben i Region- og mottaksavdelingen
UDI

Har vært innleder eller kommentator på

Mindreårige ofre for menneskehandel


Seksjonssjef i Seksjon for kriminalitetsbekjempelse
Politidirektoratet

Har vært innleder eller kommentator på

Mindreårige ofre for menneskehandel

Thor Kleppen Sættem
statssekretær (H)

Har vært innleder eller kommentator på

Hvordan virker allmenngjorte tariffavtaler?

Mark Sedgwick
Professor
Aarhus Universitet

Har vært innleder eller kommentator på

Hva menes med radikalisering?

Steffen Jensen
Professor
Aalborg Universitet

Har vært innleder eller kommentator på

Hva menes med radikalisering?


Politiets Sikkerhetstjeneste

Har vært innleder eller kommentator på

Hva menes med radikalisering?

Rasmus Kleppe
Stipendiat

Har vært innleder eller kommentator på

Fagbrevets betydning i barne- og ungdomsarbeid

Ingri Bjørnevik
Medlem av Faglig råd for helse- og oppvekstfag

Har vært innleder eller kommentator på

Fagbrevets betydning i barne- og ungdomsarbeid


Styrer
Madlavoll barnehage

Har vært innleder eller kommentator på

Fagbrevets betydning i barne- og ungdomsarbeid


Barne- og ungdomsarbeider
Madlavoll barnehage

Har vært innleder eller kommentator på

Fagbrevets betydning i barne- og ungdomsarbeid

Mette Henriksen Aas
Leder av seksjon kirke, kultur og oppvekst
Fagforbundet

Har vært innleder eller kommentator på

Fagbrevets betydning i barne- og ungdomsarbeid

Birgitte Jordahl
Statssekretær (H)

Har vært innleder eller kommentator på

Har barn det bra i store barnehager?


Pedagogisk leder
Kværnerdalen barnehage

Har vært innleder eller kommentator på

Har barn det bra i store barnehager?


Enhetssjef, Arbetsmarknad och prisbildning
Konjukturinstitutet, Sverige

Har vært innleder eller kommentator på

Lønnsdannelse og ledighet i Norge og Sverige

Cecilie Figenschou Bakke
Leder av Kinaprogrammet

Har vært innleder eller kommentator på

Kinas utfordringer i apens år

Jo Inge Bekkevold
Leder for Senter for asiatiske sikkerhetsstudier


Spesialrådgiver i Samfunnpolitisk avdeling
LO

Har vært innleder eller kommentator på

Kinas utfordringer i apens år


Forskningssjef, Forskning och makroekonomiska scenarier
Konjukturinstitutet, Sverige

Har vært innleder eller kommentator på

Lønnsdannelse og ledighet i Norge og Sverige

Mari Teigen
Ass.dir ISF og daglig leder Core - Kjernemiljø for likestillingsforskning
Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Har vært innleder eller kommentator på

Rengjører eller direktør – felles likestillingskamp?

Clara Sofie Bratholm
Lege ved Drammen sykehus og styremedlem i

Har vært innleder eller kommentator på

Rengjører eller direktør – felles likestillingskamp?

Kjell Aakerøe
Redaktør pedagogikk

Har vært innleder eller kommentator på

De frafalne

Hilde Marie Thrana
Førsteamanuensis

Har vært innleder eller kommentator på

De frafalne

Henrik Asheim
Stortingsrepresentant (H)

Har vært innleder eller kommentator på

De frafalne

Kristine von Simson
Forsker II

Har vært innleder eller kommentator på

De frafalne

Audun Lysbakken
Stortingsrepresentant (SV)

Har vært innleder eller kommentator på

De frafalne

Gina Ekholt
Koordinator

Har vært innleder eller kommentator på

De frafalne

Nina Melsom
Avdelingsdirektør Arbeidsrett


Leder juridisk avdeling
LO

Har vært innleder eller kommentator på

Hva betyr en dom i Arbeidsretten?

Ørnulf Kastet
Advokat

Har vært innleder eller kommentator på

Hva betyr en dom i Arbeidsretten?


Advokat
Utdanningsforbundet

Har vært innleder eller kommentator på

Hva betyr en dom i Arbeidsretten?


Advokat
LO

Har vært innleder eller kommentator på

Utstasjonering og håndheving
[12 3 4  >>  

Management

Where we are

Fafo Borggt2B