Finished projects
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Pensjonsreformen og utfordringene på arbeidsmarkedet

Project manager

Researchers

Roy A. Nielsen

Commissioned by

KS

Prosjektperiode

 
 

Startdato

January 2012
December 2014

Fafo-rapport 2014:45
Analyse av survey- og registerdata fra før og etter pensjonsreformen

Fafo-notat 2013:05
Resultater fra en surveyundersøkelse blant tre kohorter kommunalt ansatte