logo fafo 194x64

Fafo's Publications

Seniorkompetanse i Arbeidstilsynet

Fafo-rapport 2018:33
Anne Inga Hilsen

Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv. Sluttrapport

Fafo-rapport 2018:38
Kristine Nergaard

When the job is put out to tender

Outsourcing av renhold i Forsvaret
Fafo-rapport 2018:32
Elin Svarstad og Sissel C. Trygstad

Verve og beholde

Forankring av LOs medlemsfordeler gjennom lokale LOfavørkomiteer
Fafo-rapport 2018:28
Inger Marie Hagen og Jørgen Svalund

A chance to qualify – experiences with the introductory programme for refugees

Brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet
Fafo-rapport 2018:35
Ragna Lillevik og Guri Tyldum

Seksuell trakassering i hotellbransjen i Skandinavia

Erfaringer fra tre hoteller i Danmark, Norge og Sverige
Fafo-rapport 2018:29
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad

Videreutdanning for barnehagelærere og lederutdanning for styrere 2018

Fafo-rapport 2018:30
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg

Assistert retur

En kunnskapsstatus
Fafo-rapport 2018:16
Silje Sønsterudbråten

Organisering i servicesektoren

En analyse av fagforbundenes innsats for å bedre rekrutteringen
Fafo-rapport 2018:24
Johan Røed Steen

Renholdsbransjen sett nedenfra

Fafo-rapport 2018:26
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald og Kristine Nergaard

Collective bargaining in Northern Europe under strain

Multiple drivers of change and differing responses to them
Fafo-paper 2018:18
Jon Erik Dølvik and Paul Marginson

«It takes a village»

Evaluering av gruppeveiledning for foreldre som er bekymret for sine ungdommer
Fafo-rapport 2018:23
Silje Sønsterudbråten og Mathilde Bjørnset

Fleksibel arbeidstid

En analyse av ordninger i norsk arbeidsliv
Fafo-rapport 2018:15
Kristine Nergaard, Rolf K. Andersen, Kristin Alsos og Johannes Oldervoll

Nordic 0 – 24 collaboration on improved services to vulnerable children and young people

First interim report
Fafo-report 2018:22
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen, Anne Hege Strand, Elisabeth Brodtkorb and Sidsel Sverdrup

Norsk Sykepleierforbunds tjenester

Ønsker og behov hos medlemmer og tillitsvalgte
Fafo-notat 2018:14
Åsmund Arup Seip, Johan Røed Steen og Beate Sletvold Øistad

Assistentenes rolle i barnehagene

Fafo-rapport 2018:25
Assistentenes rolle i barnehagene

Offentlige anbud og bemanning i el-bedrifter

Fafo-rapport 2018:19
Rolf K. Andersen og Mona Bråten
<<  1 2 [34 5 6 7  >>  

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Where we are

Fafo Borggt2B