Publications
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Fafo's Publications

En kunnskapsstatus
Fafo-rapport 2018:16
Silje Sønsterudbråten
269,00 kr
En analyse av fagforbundenes innsats for å bedre rekrutteringen
Fafo-rapport 2018:24
Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2018:26
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald og Kristine Nergaard
263,00 kr
Multiple drivers of change and differing responses to them
Fafo-paper 2018:18
Jon Erik Dølvik and Paul Marginson
Evaluering av gruppeveiledning for foreldre som er bekymret for sine ungdommer
Fafo-rapport 2018:23
Silje Sønsterudbråten og Mathilde Bjørnset
236,00 kr
En analyse av ordninger i norsk arbeidsliv
Fafo-rapport 2018:15
Kristine Nergaard, Rolf K. Andersen, Kristin Alsos og Johannes Oldervoll
First interim report
Fafo-report 2018:22
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen, Anne Hege Strand, Elisabeth Brodtkorb and Sidsel Sverdrup
270,00 kr
Ønsker og behov hos medlemmer og tillitsvalgte
Fafo-notat 2018:14
Åsmund Arup Seip, Johan Røed Steen og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2018:25
Assistentenes rolle i barnehagene
Fafo-rapport 2018:19
Rolf K. Andersen og Mona Bråten
180,00 kr
Fafo-rapport 2018:20
Lise Lien og Hanne Bogen
306,00 kr
Etter pensjonsreformen: effekter av ny folketrygd, AFP og tjenestepensjoner
Fafo-rapport 2018:17
Jon M. Hippe, Henrik Hammer og Hans Gunnar Vøien
Minstelønnsreguleringer i Nord-Europa
Fafo-notat 2018:12
Elin Svarstad og Johannes Oldervoll
Fafo-report 2018:21
Huafeng Zhang, Mona Christophersen, Kristin Dalen, Jing Liu and Jon Pedersen
300,00 kr
Forprosjekt om gjennomføring av videregående utdanning
Fafo-notat 2018:13
Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2018:14
Johan Røed Steen, Johannes Oldervoll, Mikkel Myhre Walbækken og Rolf Røtnes
HMS-utfordringer for medlemmer i fem forbund
Fafo-rapport 2018:07
Mona Bråten
Fafo-rapport 2018:18
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård
Første statusrapport, nullpunktsanalyse 2016
Fafo-rapport 2018:08
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Vegard Salte Flatval, Sara Andersson, Linn Sørensen Holst og Ketil Bråthen
Den norske permitteringsordningen i et komparativt perspektiv
Fafo-rapport 2018:11
Jørgen Svalund og Johannes Oldervoll
<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>