Books

Rapportsøk-en

Makt og demokrati i arbeidslivet

Engelstad, F., J. Svalund, I. M. Hagen og A. E. Storvik

Makt og deomokrati i arbeidslivet. Gyldendal Akademisk 2003 Forskningstema: Forms of employment, Working time, Industrial relations, Collective bargaining and agreements, Wage formation

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund, Inger Marie Hagen

Makt og demokrati i arbeidslivet