Fafo papers
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

«Saman om» kompetanse og rekruttering – en kunnskapsstatus
Notat for programmet «Saman om ein betre kommune»

Anne Inga Hilsen og Anna Hagen Tønder

Fafo-notat 2013:03

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder, Anne Inga Hilsen

Utgitt: 2013 Id-nr.: 10169