Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Fafo-reports

Fafo-report 2016:45
Åsmund Hermansen
Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom med innvandrerbakgrunn
Fafo-rapport 2016:43
Jon Horgen Friberg
244,00 kr
Diskusjon av strategiske muligheter
Fafo-rapport 2016:42
Kristin Alsos, Magne Bråthen, Inger Lise Skog Hansen, Jon M. Hippe og Geir Veland
Fafo-rapport 2016:41
Tove Midtsundstad, Hanne Bogen og Åsmund Hermansen
2016
Bedre samhandling i byggeprosessen med BIM som katalysator. Hovedrapport
Fafo-rapport 2016:40
Ketil Bråthen, Cecilie Flyen, Leif E. Moland, Anita Moum og Sol Skinnarland
Fafo-rapport 2016:39
Rolf K. Andersen og Bård Jordfald
Fafo-report 2016:38
Magne Bråthen and Tone Fløtten
Evaluering av kvalifiseringsmodeller i og etter Vg2 yrkesfag og i Vg3 påbygg. Sluttrapport
Fafo-rapport 2016:37
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
En midtveisevaluering
Fafo-rapport 2016:36
Lise Lien
238,00 kr
En effektivitetsstudie av Norges returavtaler
Fafo-rapport 2016:35
Silje Sønsterudbråten, Kristian Takvam Kindt, Vigdis Vevstad og Jørgen Mørk
274,00 kr
Rapportserie om varsling og ytring
Fafo-rapport 2016:34
Anne Mette Ødegård, Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen
Rapportserie om varsling og ytring
Fafo-rapport 2016:33
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Rapportserie om varsling og ytring
Fafo-rapport 2016:32
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2016:31
Rolf K. Andersen og Silje Andresen
236,00 kr
Om ideelle aktører i spesialisthelsetjenesten
Fafo-rapport 2016:30
Hanne Bogen og Arne Grønningsæter
220,00 kr
En kunnskapsstatus
Fafo-rapport 2016:29
Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten
345,00 kr
Fafo-rapport 2016:28
Lise Lien og Hanne Bogen
244,00 kr
Konsekvenser for yrkesaktiviteten
Fafo-rapport 2016:27
Magne Bråthen og Roy A. Nielsen
218,00 kr
Erfaringer fra Deichmanske hovedbibliotek
Fafo-rapport 2016:26
Sol Skinnarland
<<  1 2 3 4 5 [67 8 9 10  >>