Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Fafo-reports

Fafo-rapport 2016:25
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2016:24
Bård Jordfald
Rettferdighet og amatørskap i ansettelsesprosesser
Fafo-rapport 2016:23
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
260,00 kr
Fafo-rapport 2016:22
Jørgen Svalund og Geir Veland
334,00 kr
Fafo-rapport 2016:21
Anne Inga Hilsen
A Tabulation Report
Fafo-report 2016:20
Tewodros Aragie Kebede and Kristian Takvam Kindt
Evaluering av godkjenningsordningen i renhold
Fafo-rapport 2016:18
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
319,00 kr
Hvorfor, hvordan og hva er erfaringene?
Fafo-rapport 2016:17
Beret Bråten og Henriette Lunde
254,00 kr
Erfaringer fra Urbygningen ved NMBU
Fafo-rapport 2016:16
Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Evaluering av reglene om likebehandling av utleid arbeidskraft
Fafo-rapport 2016:15
Kristin Alsos, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad
264,00 kr
Betydning for norsk utdanningsbistand i Malawi, Niger, Etiopia, Sør-Sudan og Nepal
Fafo-rapport 2016:14
Anne Kielland
Fafo-rapport 2016:13
Magne Bråthen, Christer Hyggen, Lise Lien og Roy A. Nielsen
235,00 kr
Fafo-report 2016:12
Anne Kielland
Integreringsrådgivere ved norske utenriksstasjoner: Erfaringer og anbefalinger
Fafo-rapport 2016:11
Beret Bråten og Kristian Takvam Kindt
276,00 kr
Fafo-rapport 2016:10
Anna Hagen Tønder og Sol Skinnarland
219,00 kr
Fafo-rapport 2016:09
Rolf K. Andersen og Silje Andresen
210,00 kr
Fafo-rapport 2016:08
Vidar Bakkeli, Arne Backer Grønningsæter, Anne Inga Hilsen, Per Trygve Hoff, Tormod Hofstad, Øivind Johnsen, Emir Kico, Lise Lien, Leif E. Moland, Per Schanche og Kjell Værnor
Nullpunktsanalyse
Fafo-rapport 2016:07
Kristine Nergaard
248,00 kr
Kvalitet og effektivitet i pleie- og omsorgstjenestene
Fafo-rapport 2016:06
Ivar Brevik, Anne Britt Djuve, Inger Marie Hagen, Åsmund Hermansen, Lise Lien og Leif E. Moland
398,00 kr
Omfang og praksis
Fafo-rapport 2016:05
Mona Bråten
<<  2 3 4 5 6 [78 9 10 11  >>