Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Fafo-reports

Fafo-rapport 2016:04
Vidar Bakkeli, Erika Braanen Sterri og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2016:03
Lillevold & Partners og Fafo
Hva vet vi om konsekvensene for norsk arbeidsliv, samfunn og økonomi?
Fafo-rapport 2016:02
Jon Horgen Friberg
196,00 kr
Status og utfordringer
Fafo-rapport 2016:01
Kristine Nergaard og Johan Røed Steen
278,00 kr
Kartlegging av måloppnåelse
Fafo-rapport 2015:57
Magne Bråthen og Jørgen Svalund
242,00 kr
PhD thesis
Fafo-report 2015:56
Guri Tyldum
288,00 kr
Fafo-rapport 2015:53
Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Prosesser, resultater og kartleggingsskjema
Fafo-rapport 2015:52
Mette I. Snertingdal og Vidar Bakkeli
246,00 kr
Arbeidsgiveres vurdering av barne- og ungdomsarbeiderfaget
Fafo-rapport 2015:51
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder
222,00 kr
Fafo-rapport 2015:50
Leif E. Moland, Vidar Bakkeli, Anne Inga Hilsen og Lise Lien
En analyse av virksomhetenes seniorpolitikk og dens effekt på tidligpensjoneringen. Doktoravhandling
Fafo-rapport 2015:49
Tove Midtsundstad
342,00 kr
Fafo-rapport 2015:48
Beret Bråten, Ingrid Marie Hovdenak, Hedda Haakestad og Silje Sønsterudbråten
322,00 kr
Fafo-rapport 2015:47
Rolf K. Andersen, Kristin Jesnes og Kristine Nergaard
Evaluering av forsterket alternativ Vg3 for elever som ikke får læreplass. Sluttrapport
Fafo-rapport 2015:46
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
266,00 kr
Identifisering og oppfølging av mindreårige ofre for menneskehandel i Norge
Fafo-rapport 2015:45
Guri Tyldum, Hilde Lidén, May-Len Skilbrei, Carmen From Dalseng og Kristian Takvam Kindt
304,00 kr
Oppfølging og mestring blant nyansatte arbeidstakere
Fafo-rapport 2015:44
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
224,00 kr
Rapportering, organisering og ledelse
Fafo-rapport 2015:43
Hedda Haakestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund
302,00 kr
Fafo-rapport 2015:42
Mona Bråten og Rolf K. Andersen
224,00 kr
<<  3 4 5 6 7 [89 10 11 12  >>