Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

«Bare plunder og heft»
Erfaringer med midlertidig ansettelse og deltidsansattes rett til utvidet stilling i kommunal sektor

Kristin Alsos, Johannes Oldervoll og Beate Sletvold Øistad

Fafo-rapport 2017:26

Nettutgave

Forskere på Fafo: Kristin Alsos, Beate Sletvold Øistad

Utgitt: 2017 Id-nr.: 20634

222,00 kr