Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

«Bare plunder og heft»
Erfaringer med midlertidig ansettelse og deltidsansattes rett til utvidet stilling i kommunal sektor

Fafo-rapport 2017:26
ISBN 978-82-324-0392-9 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0393-6 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2017, 72 s, kr 222,- Ordrenr 20634

(pdf 585 kB)

222,00 kr

222,00 kr

Ordrenummer:

20634