Brudd på reglene om adgangen til midlertidig ansettelse og innleie
Delrapport

Fafo-rapport 2018:47
ISBN 978-82-324-0487-2
ISSN 2387-6859

2018

(pdf 847 kB)

English summary

Ordrenummer:

20696