logo fafo 194x64
Evaluering av vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport

Ordrenummer:

20691

Mathilde Bjørnset, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder

Fafo-rapport 2018:42
ISBN 978-82-324-0481-0 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0482-7 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2018, 92 s, kr 242,- Ordrenr 20691

(pdf 1028 kB)

English summary
242,00 kr

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Where we are

Fafo Borggt2B