Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

"Jeg er glad i jobben min"
Sluttsamtaler med seniorer i tre helseforetak

Anne Inga Hilsen

Fafo-rapport 2015:03

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anne Inga Hilsen

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20408