Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Jobbskaping som tiltak mot ungdomsarbeidsløshet - evaluering av et jobbskapingsprosjekt
Fafo-rapport 051

1985

Ordrenummer:

051