Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Kompetanseheving – en vei til bedre samarbeid?
Prosjekt nevrologisk rehabilitering

Heidi Gautun og Arne Grønningsæter

Fafo-rapport 403

Nettutgave

Forskere på Fafo: Arne Backer Grønningsæter

Utgitt: 2002 Id-nr.: 403