Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Kompetanseheving – en vei til bedre samarbeid?
Prosjekt nevrologisk rehabilitering

Fafo-rapport 403
ISBN 82-7422-391-8
ISSN 0801-6143

2002

Nettutgave

(pdf 1,35 MB)

Ordrenummer:

403