Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Medbestemmelse og faglig innflytelse i overnasjonale nordiske finanskonsern
En kartlegging av personalsammensetning, arbeidstidsordninger og organisasjonsforhold
Fafo-rapport 329
ISBN 82-7422-307-1
ISSN 0801-6143

2000

Nettutgave

(pdf 643 kB)

Ordrenummer:

329