Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Når sjefen er en app

Fafo-rapport 2017:41
ISBN 978-82-324-0416-2 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0417-9 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2017, 102 s, kr 252,- Ordrenr 20649

(pdf 632 kB)

English summary
252,00 kr

252,00 kr

Ordrenummer:

20649