Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Retirement before age 67. The use of collective agreed early retirement scheme (AFP) in KS (The Norwegian Association of Local and Regional Authorities) tariff range 2002-2009
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS' tariffområde 2002–2009

Åsmund Hermansen

Fafo-rapport 2011:23

Nettutgave

Prosjekt: Pensjoneringsmønstre innen KS tariffområde 2007-2009

This report gives an overview of early retirement among employees aged 50-67 in KS tariff area for the period 2002 to 2009. The calculations and analysis are based on a comprehensive material from insurance providers within the KS tariff area. The report describes changes in expected retirement age and retirement rates by age, gender and occupation. It also presents the use of the various early retirement schemes; disability pension, AFP, special retirement age and the 85-year rule.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 20214

204,00 kr