Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Seksuell trakassering i hotellbransjen i Skandinavia
Erfaringer fra tre hoteller i Danmark, Norge og Sverige

Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad

Fafo-rapport 2018:29

Last ned nettutgaven | English summary

Prosjekt: Harassment in the workplace

Forskere på Fafo: Mona Bråten, Beate Sletvold Øistad

Utgitt: 2018 Id-nr.: 20678