Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

The good life at sea
Wages and working conditions on foreign ships in Norway

Sol Skinnarland and Magnus Mühlbradt

Fafo-report 2014:28

Web edition

Prosjekt: Det gode liv til sjøs: Lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip – norsk handlingsrom

Foreign registered ships account for a large portion of the traffic between Norwegian ports. Norway follows international regulations for shipping. In this report we discuss what leeway Norway has to regulate wages and working conditions in domestic traffic, and traffic on the Norwegian continental shelf. In addition we make an account of regulations of wages and working conditions on foreign ships in other countries, within and outside the EU.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20375