Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Tjenester til bostedsløse i ti kommuner
Delevaluering 2

Siri Ytrehus, Inger Lise Skog Hansen, Åsmund Langsether og Hans Christian Sandlie og Anna Skårberg

Fafo-rapport 2007:23

Nettutgave

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

Utgitt: 2007 Id-nr.: 20023