Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2017

Fafo-rapport 2018:12
ISBN 978-82-324-0435-3
ISSN 2387-6859

2018

(pdf 951 kB)

Ordrenummer:

20661