Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Varehandelen som inkluderingsarena
Rekruttering, opplæring og arbeidstrening

Fafo-rapport 2017:25
ISBN 978-82-324-0390-5 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0391-2 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2017, 84 s, kr 234,- Ordrenr 20633

(pdf 6515 kB)

234,00 kr

234,00 kr

Ordrenummer:

20633