Publications
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Sysselsetting av unge med nedsatt funksjonsevne
En kartlegging av et utvalg NAV-prosjekter

Fafo-rapport 2018:46
ISBN 978-82-324-0486-5
ISSN 2387-6859

2018

English summary

Ordrenummer:

20695