Presntations

Rapportsøk-en

Virksomheter og arbeidstakeres tilpasning til aldersgrensene

Tove Midtsundstad

2015 Forskningstema: Pensions

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Virksomheter og arbeidstakeres tilpasning til aldersgrensene