Freedom of speech and whistleblowing
Freedom of speech and whistleblowing

Contact

Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2019:14
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2018:06
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2018:09
Fafo-notat 2017:03
Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård, Marit Skivenes og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2017:04
Anne Mette Ødegård, Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2016:34
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2016:33
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2016:32
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2015:10
Sissel C. Trygstad, Marit Skivenes, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2014:05
Fafo-notat 2007:18
Marit Skivenes og Sissel Trygstad
Fafo-notat 2006:30
Marit Skivenes og Sissel Trygstad
Fafo-notat 2005:29
Marit Skivenes og Sissel Trygstad
Fafo-notat 2005:04

Marit Skivenes and Sissel C. Trygstad

Whistleblowing in Local Government
An Empirical Study of Contact Patterns and Whistleblowing in 20 Norwegian Municipalities
Scandinavian Political Studies

Sissel C. Trygstad

Ytringsfrihet i arbeidslivet
Sosiologisk tidsskrift
E-Journal of international and comparative Labour Studies

Marit Skivenes og Sissel Trygstad

When Whistle-blowing works - The Norwegian case
Human Relations
International Journal of Law and Management

Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad

New Public Management and Whistleblowing
Tidsskriftet Politik

ngelstad, Fredrik / Larsen, Håkon / Rogstad, Jon / Steen-Johnsen, Kari

Institutional Change in the Public Sphere
Views on the Nordic Model

Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad

Åpenhet, ytring og varsling

Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad

Varslere. Om arbeidstakere som sier ifra

Anne Mette Ødegård og Sissel C. Trygstad

Verre for varslere

Sissel Trygstad og Anne Mette Ødegård

Varsling i arbeidslivet

Project manager: Mona Bråten
End of project: 2016