Asylum and migration
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Asylum and migration

Contact

Silje Sønsterudbråten
Fafo-rapport 2018:16
Silje Sønsterudbråten og Mathilde Bjørnset
Fafo-rapport 2018:23
Silje Sønsterudbråten, Guri Tyldum og Magne Raundalen
Fafo-rapport 2018:05
Ragna Lillevik, Silje Sønsterudbråten og Guri Tyldum
Fafo-rapport 2017:22
Anette Brunovskis and Silje Sønsterudbråten
Fafo-report 2017:23
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees
Fafo-report 2017:12
Nerina Weiss, Anne Britt Djuve, Wendy Hamelink og Huafeng Zhang
Fafo-rapport 2017:07
Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten
Fafo-rapport 2017:02
Silje Sønsterudbråten, Kristian Takvam Kindt, Vigdis Vevstad og Jørgen Mørk
Fafo-rapport 2016:35
Fafo-notat 2016:02
Guri Tyldum, Hilde Lidén, May-Len Skilbrei, Carmen From Dalseng og Kristian Takvam Kindt
Fafo-rapport 2015:45
Svein Erik Stave and Solveig Hillesund
Fafo-report 2015:16
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees
Fafo-report 2015:22
Fafo-rapport 2014:01
Nerina Weiss
Fafo-rapport 2013:47
Fafo-rapport 2013:01
Silje Sønsterudbråten
Fafo-rapport 2012:38
Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen
Fafo-rapport 2012:37
Cecilie Øien and Silje Sønsterudbråten
Fafo-report 2011:03
Silje Sønsterudbråten
Fafo-rapport 2010:46
Fafo-rapport 2010:20
Guri Tyldum and Marianne Tveit
Fafo-report 2008:26
May-Len Skilbrei and Marianne Tveit
Fafo-report 2007:01