All staff members
Magne Bråthen

Researcher (on leave)

Research areas
+47 93252602
Fafo-notat 2016:26
Kristin Alsos, Magne Bråthen, Inger Lise Skog Hansen, Jon M. Hippe og Geir Veland
Fafo-rapport 2016:42
Fafo-report 2016:38
Magne Bråthen og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2016:27
Magne Bråthen, Christer Hyggen, Lise Lien og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2016:13
Fafo-rapport 2015:57
Anne Hege Strand, Magne Bråthen og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2015:41
Magne Bråthen og Lise Lien
Fafo-rapport 2015:23
Gudmund Hernes, Jon M. Hippe, Magne Bråthen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2007:36
Hanne Kavli, Anniken Hagelund, og Magne Bråthen
Fafo-rapport 2007:34
Magne Bråthen, Anne Britt Djuve, Tor Dølvik, Kåre Hagen, Gudmund Hernes, Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2007:05
Fafo-rapport 2007:04
Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund
Fafo-notat 2007:19
Arbeid og velferd

Åshild Male Kalstø, Magne Bråthen og Johannes Sørbø

Hvordan går det med de som har vært arbeidssøkere i 2 år?
Arbeid og velferd
Arbeid og velferd

Anne-Cathrine Grambo og Magne Bråthen

Hva gjør arbeidssøkerne etter NAV?
Arbeid og velferd
Arbeid og velferd

Johannes Sørbø og Magne Bråthen

Permitteringer i en nedgangskonjunktur
Arbeid og velferd
Arbeid og velferd

Frøydis Bakken og Magne Bråthen

Overgang fra ledighet til arbeid i ulike konjunkturer
Arbeid og velferd
Arbeid og velferd

Magne Bråthen og Johannes Sørbø

Seniorer i industrien
Arbeid og velferd
Arbeid eller pensjon?
Arbeid eller pensjon? En studie av hvilke faktorer som påvirker seniorers beslutning om å fortsette i jobb
Uførepensjonisters tilknytning til arbeidslivet
Hvordan vil en nedgangskonjunktur påvirke arbeidsinnvandrere i Norge?
Tidligere arbeidssøkere ett år etter NAV
Evaluering av ordinære arbeidsmarkedstiltak påbegynt 4. kvartal 2003
Evaluering av ordinære arbeidsmarkedstiltak
Sykefravær og uførepensjon blant innvandrere ansatt i storbykommuner