Arne Backer Grønningsæter
Arne Backer Grønningsæter

Researcher (Retired)

    Senior Researcher, M.A. (Comparative European Social Studies), Sociology and social work

Research areas

Social services, living conditions in vulnerable groups, powerty, comparative social policy, research cooperation with the Baltic countries and Southern Africa

 

Publications 1987-2014

 

+47 90076570
Arne Backer Grønningsæter og Inger Lise Skog Hansen
Fafo-rapport 2018:43
Arne Backer Grønningsæter
Fafo-notat 2017:02
Inger Lise Skog Hansen, Mark B. Taylor and Arne Backer Grønningsæter
Fafo-paper 2016:24
Hanne Bogen og Arne Grønningsæter
Fafo-rapport 2016:30
Vidar Bakkeli, Arne Backer Grønningsæter, Anne Inga Hilsen, Per Trygve Hoff, Tormod Hofstad, Øivind Johnsen, Emir Kico, Lise Lien, Leif E. Moland, Per Schanche og Kjell Værnor
Fafo-rapport 2016:08
Anne Hege Strand, Magne Bråthen og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2015:41
Arne Backer Grønningsæter and Svein Erik Stave
Other Fafo-publications 2015
Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2015:11
Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2014:51
Fafo-rapport 2014:40
Olav Elgvin, Kristine Bue og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2014:49
Inger Lise Skog Hansen, Viggo Nordvik og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2014:06
Olav Elgvin, Kristine Bue og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2013:36
Vidar Bakkeli og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2013:25
Arne Backer Grønningsæter og Hilde Haualand
Fafo-rapport 2012:53
Heidi Gautun og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2012:03
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem, Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2011:21
Inger Lise Skog Hansen og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2010:40
Arne Backer Grønningsæter og Bjørn R. Lescher-Nuland
Fafo-rapport 2010:33
Marina Manuela de Paoli, Arne Backer Grønningsæter, Elizabeth Mills
Fafo-report 2010:28
Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug
Fafo-report 2009:43
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp
Fafo-report 2009:42
Arne Backer Grønningsæter og Bjørn Richard Nuland
Fafo-rapport 2009:26
Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug
Fafo-rapport 2009:13
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp
Fafo-rapport 2009:06
Elizabeth Mills, Marina Manuela de Paoli and Arne Backer Grønningsæter
Fafo-paper / CSSR Working Paper No. 252 2009:15
Tone Fløtten, Steffen Torp, Hanne Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Arne Backer Grønningsæter og Karin Gustavsen
Fafo-rapport 2008:47
Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland and Arne Backer Grønningsæter
Fafo-report 2008:44
Karin Gustavsen, Arne Backer Grønningsæter, Tone Fløtten, Roy Nielsen, Jonn Syse, og Steffen Torp
Fafo-rapport 2008:38
Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2008:21
Arne Backer Grønningsæter og Bjørn Richard Nuland
Fafo-notat 2008:24
Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen Tvetene, Roy Nielsen, Jonn Syse, Tone Fløtten og Steffen Torp
Fafo-rapport 2007:31
Hanne Bogen, Arne Grønningsæter og Anne Jensen
Fafo-rapport 2007:11
Cay Gjerustad, Arne Grønningsæter, Torunn Kvinge, Svein Mossige, Jorunn Vindegg
Fafo-rapport 545
Pete Lewis with Anne-Grete Larsen and Arne Groenningsaeter and Moses Galeboe and Spambaniso Taneka
Fafo-report 431
Hilde Haualand, Arne Grønningsæter og Inger Lise Skog Hansen
Fafo-report 412
Heidi Gautun og Arne Grønningsæter
Fafo-rapport 403
Katrine Fangen, Arne Grønningsæter, Thomas Lorentzen, Siv Øverås
Fafo-rapport 402
Arne Grønningsæter, Liv Tørres og Aadne Aasland
Fafo-notat 2002:03
Tone Fløtten, Espen Dahl, Arne Grønningsæter
Fafo-notat 2001:16
Arne Grønningsæter, Aadne Aasland, Zane Loza
Fafo-notat 2001:09

Grønningsæter, A.B. og S. Nordstoga

Fagutvikling og faglig utvikling i det lokale barnevernet.

Grønningsæter, A.B. og S. Nordstoga

Mål og realiteter i faglig utvikling i barneverntjenesten

Grønningsæter, A.B. og B.R. Lescher-Nuland

Homopesten – om hiv blant menn som har sex med menn
Fontene Forskning

Lescher-Nuland, B.R. og Grønningsæter, A.B.

Noe du legger igjen hjemme når du går på jobb?

Grønningsæter, A.B. og H. Haualand

Dobbelt diskriminert?
LHBT-personer med nedsatt funksjonsevne.

Aasland, Aa., Grønningsæter, A.B., Meylakhs, P.

More Are Testing Positive – But Is Everything Negative?
Russia and the HIV Epidemic

de Paoli MM, Mills E and Grønningsæter AB

The ARV roll out and the disability grant: a South African dilemma?
Journal of the International AIDS Society 2012, 15:6
Journal of Comparative Social Work 2012/1

Aasland A., A.B.Grønningsæter og P. Meylakhs

Flere positive – men er alt negativt?
Russland og hiv-epidemien
Nordisk Østforum 4/2010,
European Journal of Social Work. 1/2009

Tone Fløtten, Arne Grønningsæter, Jon M. Hippe og Jon Christensen

Den reformerte velferdsstaten – en ny samfunnskontrakt

Hilde Haualand, Arne Grønningsæter og Inger Lise S. Hansen

Uniting Divided Worlds – Identity, Family and Education
Disability Studies Quarterly

Grønningsæter, A.B., B.R. Lescher-Nuland, H.W. Kristiansen

Forskning om holdninger, levekår og livskvalitet.
Det kommunale barnevernet i utvikling
Holdninger, levekår og livsløp
Sosialt arbeid:Tilbakeblikk – utfordringer - visjoner
Omsorg for traumatiserte barn.
Evaluering av miljøterapeutteam i barneverntjenesten i Kristiansand kommune
Fosterhjem for barns behov
Siste utvei: Institusjonsplassering?
Bolig, helse og sosial ulikhet
Miljøterapeutteam i barneverntjenesten – skreddersøm i et kunnskapsbasert barnevern?
Retten til taushet og behovet for kunnskap—noen etiske utfordringer i forskning om utsatte og stigmatiserte grupper.
NOSO er 50 – hva skjer med sosionomprofesjonen?